Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Poriadky

10.02.2015 - Registration and Transfer Regulation of SFZ (version from 10.02.2015)

17.07.2014 - SÚŤAŽNÝ poriadok futbalu (platný do 30.6.2015)

01.07.2014 - Súťažný poriadok futbalu (zrušený k 17.07.2014)

12.03.2013 - Súťažný poriadok futbalu (zrušený k 01.07.2014)

05.11.2013 - Disciplinárny poriadok SFZ (platný do 11.7.2014) 

12.03.2013 - Disciplinárny poriadok SFZ (platný do 31.12.2013)

01.01.2013 - Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov (účinný do 14.6.2015)

22.02.2013 - ROKOVACÍ poriadok SFZ (znenie platné do 6.6.2014)

26.06.2012 - Disciplinárny poriadok SFZ (platný do 31.12.2013)

26.06.2012 - Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov (účinný do 14.6.2015)

26.06.2012 - REGISTRAČNÝ poriadok futbalu (účinný do 14.6.2015)

25.09.2010 - Volebný poriadok SFZ (zrušený k 22.2.2013)

01.11.2008 - Organizačný poriadok SFZ (zrušený k 1.1.2013)


Organizačný poriadok je povinný vypracovať každý organizátor verejného športového podujatia podľa § 4 ods. 2 zák. č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (zákon č. 479/2008 Z.z. bol zrušený k 1.2.2014)

01.12.2008 - ORGANIZAČNÝ poriadok športového podujatia - Bratislava, Pasienky

01.12.2008 - ORGANIZAČNÝ poriadok športového podujatia - MŠK Žilina

Štatúty a rokovacie poriadky

04.05.2011 - Štatút Zmierovacej komisie (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 20.1.2015)

22.11.2013 - Štatút Rozhodcovského súdu (konsolidované znenie)

14.01.2014 - Štatút Ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka

03.02.2016 - Štatút Zdravotnej komisie (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 9.4.2014)

03.02.2016 - Štatút Trénersko-metodickej komisie (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 9.4.2014)

03.02.2016 - Štatút Komisie ženského futbalu (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 9.4.2014)

03.02.2016 - Štatút Ekonomickej komisie (zrušenej rozhodnutím VV SFZ 9.4.2014)