Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Stanovy SFZ

03.06.2016 - STANOVY SFZ v znení zmien a doplnkov zo 03.06.2016 (účinné od 3.6.2016)
(úplné znenie stanov na stránke Učenej právnickej spoločnosti; textová verzia s možnosťou vyhľadávania a prelinkami na súvisiace normy)

03.06.2016 - Stanovy Slovenského futbalového zväzu schválené dňa 3.6.2016 
(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 03.06.2016)


06.06.2014 - STANOVY SFZ v znení zmien a doplnkov zo 06.06.2014 (účinné do 3.6.2016)
(úplné znenie stanov na stránke Učenej právnickej spoločnosti; textová verzia s možnosťou vyhľadávania a prelinkami na súvisiace normy)

06.06.2014 - Stanovy Slovenského futbalového zväzu schválené dňa 06.06.2014 (účinné do 3.6.2016)
(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 06.06.2014 účinného do 3.6.2016)


01.01.2013 - Stanovy Slovenského futbalového zväzu schválené dňa 28.9.2012 (účinné do 3.6.2016) 
(PDF verzia pôvodného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 28.9.2012)


Kódexy a štatúty organizácií SFZ

30.01.2012 - Kódex futbalovej etiky SFZ

28.08.1997 - Štatút Nadácie Slovenského futbalového zväzu

07.04.2013 - SFZ Marketing, s.r.o. (výpis z obchodného registra)