Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 9, 2013

Pripravuje sa projektová dokumentácia NTC Poprad, stavba má za sebou prvý kontrolný deň

POPRAD (SFZ) - Navonok to vyzerá, že sa na štadióne FK Poprad nič nedeje, vo vnútri však prebiehajú úpravy a búracie práce. Rýchlosť práce je ovplyvnená poveternostnými podmienkami

 
 
 
 
Štadión v Poprade, na ktorom prebiehajú stavebné práce a stane sa z neho Národné tréningové centrum. Poprad, 9. februára 2013.

Výkonný výbor na svojom poslednom zasadnutí v roku 2012 schválil projekt výstavby NTC Poprad. Z návrhov, ktoré prišli, vybrala výberová komisia spoločnosť SCORP, s.r.o., s ktorou vstúpil zväz do rokovania o zmluve a túto zmluvu následne 12. decembra 2012. aj obe zúčastnené strany, po schválení zmluvy a zámeru projektu Výkonným výborom SFZ, podpísali. Konečná cena prvej etapy výstavby bola dohodnutá v sume 1,84 milióna EUR bez DPH, pričom zmluvne stanoveným termínom dokončenia tejto etapy je 31. august 2013.

Od decembra prebiehajú prípravné práce, ktorých tempo ovplyvňuje zimné počasie. Pracovať sa dá najmä vo vnútorných priestoroch, bol uskutočnený prepis nákladov na energie na Slovenský futbalový zväz a 19. decembra 2012 bolo stavenisko oficiálne odovzdané spoločnosti SCORP, s.r.o. Keďže pod Tatrami nie je o zimu a sneh núdza, postupne prebiehali vnútorné úpravy a búracie práce. Začala sa príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bude predložená SFZ na odsúhlasenie Licenčnou komisiou SFZ a Komisiou pre štadiony a ihriská SFZ.

V polovici januára zasiahli Slovensko výdatné snehové zrážky, a tak sa prvý kontrolný deň uskutočnil 23. januára 2013 za účasti zástupcov SFZ Petra Dedíka a Richarda Havrillu, zástupcov dodávateľskej spoločnosti a taktiež zmluvného stavebného dozoru SFZ.

Zámerom projektu NTC Poprad, ktorý je súčasťou Strategického plánu na roky 2011 až 2014 je propagácia reprezentačného futbalu po celom Slovensku, ďalej zabezpečenie kvalitných tréningových a materiálnych podmienok pre slovenských futbalových reprezentantov vo všetkých vekových kategoriách počas zrazov reprezentačných družstiev. Futbalový štadión v Poprade by po svojom kompletnom dobudovaní mal splňať podmienky pre kategóriu 3 v zmysle kategorizácie UEFA tak, aby bolo možné využiť futbalový štadión na organizáciu zápasov reprezentácii SR vo všetkých vekováých kategoriách a v neposledom rade, aby tu bola možnosť využívať centrum na sústredenia a zápasy aj klubmi zo Slovenska i zahraničia a domácim FK Poprad.

Na základe spolupráce SFZ a FIFA v rámci projektu "Income generation" pripravuje spoločnosť KPMG štúdiu využiteľnosti NTC Poprad v kontexte lokality (Tatry), infraštruktúry (dostupnosť), konkurenčného prostredia (podobné areály), partnerov (Aquacity) a samotného športovo-martketingového zámeru SFZ. Výsledky tejto štúdie budú prezentované na oficiálnej stránke Slovenského futbalového zväzu www.futbalsfz.sk.