Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Platobné predpisy

Všetky Ekonomické veci sme zhrnuli do menu Faktúry, ktoré teraz obsahuje položky:

  • Prehľad položiek faktúry
  • Prehľad faktúr
  • Prehľad položiek platobných predpisov
  • Prehľad platobných predpisov

  

Prehľade položiek faktúr a Prehľade faktúr nie je nič nové, len sa presunuli pod  spoločnú položku do menu Faktúry.

V Prehľade položiek platobných predpisov sa nachádzajú položky, ktoré prináležia Vášmu klubu a momentálne ako jediný typ položky, ktorý sa tu zobrazuje je ODSTUPNÉ za hráča, ktoré bolo zadané pri prestupe hráča do formuláru Transfer hráča a tento transfer bol schválený príslušným matrikárom, pokial bolo ODSTUPNÉ väčšie ako 0,00 Eur.

Vidíte všetky položky, Uhradené aj Neuhradené. V dolnej časti obrazovky máte tlačitko Vytvor platobný predpis. Po kliknutí naň, sa Vám zobrazí obrazovka Generovanie platobných predpisov na ktorej máte tlačitko Generovať.

 

Po stlačení tlačitka Generovať sa Vám vygeneruje Platobný predpis, ktorý je treba vytlačiť a priložiť ku Faktúre, ktorú zasielate na SFZ.

Prehľad vygenerovaných platobných predpisov nájdete v menu Prehľad platobných predpisov.

Dôležité informácie

  • Do platobného predpisu sa dostanú len položky, ktoré sú v stave Uhradená.
  • Fakturačné údaje na Platobnom predpise a Faktúre sa MUSIA zhodovať.
  • Celková cena na Platobnom predpise je KONEČNÁ cena na fakture (aj s DPH, pokial ten čo fakturuje je platcom DPH).
  • Položky, ktoré sa dostali na platobný predpis sa už na další platobný predpis nedostanú.

V prípade technických problémov s generovaním Platobných predpisov sa na nás prosím obrátte prostredníctvom formuláru Pomoc v elektronickej podatelni v ISSF.