Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Sadzby za prenájom hracej plochy s umelou trávou

 

Tréningové ihrisko

60 min

90 min

120 min

Ihrisko s kabínami, bez osvetlenia

168 EUR

204 EUR

246 EUR

Ihrisko bez kabín, bez osvetlenia

120 EUR

162 EUR

198 EUR

Ihrisko bez kabín, s osvetlením

150 EUR

207 EUR

258 EUR

Ihrisko s kabínami, s osvetlením

198 EUR

252 EUR

306 EUR

Osvetlenie

30 EUR

45 EUR

60 EUR

Prenájom ihriska spoločnostiam, ktorých predmet podnikania nesúvisí so športom

 

Ihrisko s kabínami, bez osvetlenia

2000 EUR

Ihrisko s kabínami, s osvetlením

2300 EUR

  

Zápas 120 min - prenájom hlavné ihrisko

Ihrisko s kabínami, bez osvetlenia

840 EUR

Ihrisko s kabínami a s osvetlením

1 110 EUR

Hydroregenerácia + sauna + infračervená kabína (max. 20 osôb)

84 EUR / 1 hodina

Posilňovňa, max. 10 osôb

36 EUR / hodina

     

Pri prenájmoch na dobu dlhšiu ako 2 hod. (120 min) je cena kalkulovaná individuálne a na základe dohody.

Uvedené ceny zahŕňajú 20% DPH. Cenník je platný od 25.2.2011.