Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 6, 2015

Finiš rekonštrukcie štadiónov v Trnave a v Podbrezovej

BRATISLAVA (SFZ) - Správa k aktuálnemu stavu realizácie „Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov“

 
 
 
 
City Arena - Štadión Antona Malatinského počas kontrolného dňa. Trnava, 9. apríla 2015.

Júl 2015

V ostatnom mesiaci najintenzívnejšie pokračovali práce na dokončení prebiehajúcej rekonštrukcii štadióna v Podbrezovej a výstavbe štadióna City-Aréna v Trnave, ktoré by v oboch prípadoch mali byť ukončené už v priebehu augusta 2015.

Ďalej prebiehali práce na rekonštrukcii hracej plochy (vrátane vyhrievania) štadióna v Ružomberku a na realizácii vyhrievania hracej plochy štadióna v Senici.

SFZ požiadal o zmenu uznesenia vlády SR týkajúcu sa nahradenia Mesta Levice v projekte Mestom Skalica, pričom prebehli prvé rokovania zástupcov SFZ, MFK Skalica a Mesta Skalica ohľadom podmienok realizácie rekonštrukcie štadióna v Skalici.

SFZ oficiálne schválil štúdiu rekonštrukcie štadióna v Prievidzi s ohľadom na plnenie podmienok smernice UEFA pre štadióny kategórie 2.