Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 10, 2016

NFŠ v Bratislave by mal stáť do 31. decembra 2018

BRATISLAVA (SITA/SFZ) - Peter Plavčan (minister školstva SR): "Sme na najlepšej ceste na to, aby v roku 2018 stál v Slovenskej republike Národný futbalový štadión"

 
 
 
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan (vpravo) a predseda predstavenstva spoločnosti NFŠ, a.s. Pavel Komorník podpisujú  Zmluvu o budúcej zmluve o dostavbe a odkúpení nekomerčnej časti Národného futbalového štadióna (NFŠ) v priestoroch MŠVVŠ SR v Bratislave 10. mája 2016.

Národný futbalový štadión (NFŠ) v hlavnom meste Slovenska v Bratislave s predpokladanou kapacitou približne 22 500 miest by mal stáť do konca kalendárneho roka 2018. Podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve v utorok popoludní minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan a predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník spečatili záväzok štátu o dostavbe a odkúpení nekomerčnej časti Národného futbalového štadióna. Ten by mal byť skolaudovaný a odovzdaný štátu do 31. decembra 2018.

"V našom záujme je, aby Slovensko malo medzinárodne uznávaný futbalový štadión, ktorý splní i náročné podmienky Európskej futbalovej únie (UEFA) 4. Sme jediná krajina v Európe, ktorá nemá v hlavnom meste veľkokapacitný štadión vhodný na medzinárodné zápasy," uviedol minister školstva Peter Plavčan a na krátkom brífingu poznamenal: "Sme na najlepšej ceste na to, aby v roku 2018 stál v Slovenskej republike Národný futbalový štadión." Bližšie informácie sa podľa jeho slov poskytnú a zverejnia po tohtotýždňovom rokovaní vlády SR. Minister školstva Plavčan doplnil, že podpis zmluvy je len začiatok. Na priebeh realizácie nekomerčnej časti NFŠ bude dohliadať monitorovací výbor. 

Po prvotných problémoch sprevádzajúcich výstavbu Národného futbalového štadióna si ministerstvo školstva nechalo vypracovať právnu i projektovú analýzu, ktorá zohľadňuje predchádzajúci stav, špecifiká diela i najvhodnejšie riešenie dobudovania a následného odkúpenia nekomerčnej časti diela. "Komerčnú i nekomerčnú časť postaví zhotoviteľ - spoločnosť NFŠ, a.s. a následne si voči štátu uplatní opciu na predaj nekomerčnej časti diela. Ministerstvo školstva sa rozhodlo pristúpiť k navrhovanému variantu riešenia i v zmysle odporúčania poradenskej spoločnosti KPMG, nakoľko sa uvedené riešenie ukázalo ako časovo, ekonomicky aj procesne najprístupnejšie, s cieľom mať štadión postavený v čo najkratšom čase," informoval rezort školstva. 

"Ako predstaviteľ spoločnosti, no najmä futbalový fanúšik sa teším, že sme sa o kúsok viac priblížili k cieľu a i na Slovensku budeme mať možnosť hrať futbal medzinárodných rozmerov," ocenil pozitívny posun projektu Pavel Komorník zo spoločnosti NFŠ, a.s. Záujmy ministerstva školstva sú pri tomto projekte ochránené viacerými inštitútmi - k nim patria napríklad kladné stanovisko Európskej komisie (EK) k posúdeniu zamýšľanej transakcie i Úradu pre verejné obstarávanie (UVO), bez vydania ktorých zmluva nenadobudne účinnosť, ale i záväzok nezmeniť právnu subjektivitu či nevstúpiť do likvidácie zo strany spoločnosti NFŠ, a.s. pred uplynutím doby 36 mesiacov po zrealizovaní predaja nekomerčnej časti projektu. 

"Kultúrnejším, pohodlnejším a bezpečnejším prostredím, ktoré spĺňa parametre UEFA a FIFA, sa môžu pochváliť už aj v menších mestách Slovenska. Je potrebné tento reprezentačný cveng dodať aj Bratislave vybudovaním štadióna na Tehelnom poli," vyslovil sa bývalý československý futbalový reprezentant, neskôr aj tréner slovenskej futbalovej reprezentácie a v súčasnosti poslanec Národnej rady SR Dušan Galis a ešte poznamenal: "Som presvedčený, že tak, ako do hlavného mesta patrí národné divadlo, tak doň patrí aj národný futbalový štadión, na ktorý budeme môcť byť hrdí." K jeho slovám sa pridal starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Rudolf Kusý: "Teším sa, že jazva na mieste legendárneho Tehelného poľa konečne zmizne. Z mojej pozície sa budem snažiť zabezpečiť, aby výstavba futbalového štadióna pokiaľ možno čo najmenej sťažila životné podmienky pre miestnych obyvateľov a aby investor cez vyvolané investície čo najviac prispel ku skvalitneniu prostredia." 

Ministerstvo školstva vstupuje do projektu Národný futbalový štadión za podmienok, že vlastník NFŠ uskutoční výstavbu štadióna a súvisiacej infraštruktúry a splní ostatné dohodnuté podmienky najneskôr do 42 mesiacov odo dňa získania pozitívneho stanoviska ÚVO a EK. Lehota môže byť predĺžená až na 5 rokov, ak nastane potreba riešiť spor ohľadom kúpnej ceny či ostatných parametrov predaja. "NFŠ bude poskytnutá dotácia na stavbu diela vo výške 27,2 milióna eur, ale táto bude odpočítaná od kúpnej ceny. Po dokončení má NFŠ právo uplatniť si voči štátu opciu na predaj. Kúpna cena nekomerčnej časti nemôže presiahnuť maximálnu výšku 75,2 milióna eur bez DPH na stavbu štadióna, vrátane nákladov na vybudovanie energetických zdrojov. Cena nezahŕňa náklady na daň z nehnuteľnosti a nájomné v súvislosti s prenájmom pozemkov pod štadiónom," uviedlo ministerstvo školstva. 

Na kalkuláciu kúpnej ceny bude dohliadať nezávislý expert vymenovaný budúcim predávajúcim. "Po prevode predmetu budúceho predaja štát zaplatí časť kúpnej ceny zníženej o sumu zádržného, ktoré je vo výške 2,4 milióna eur. Pokiaľ štadión nebude spĺňať podmienky stanovené UEFA 4 a tieto nebudú odstránené do 24 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, štát môže od zmluvy odstúpiť. Štát si môže nárok na opravu prípadných chýb uplatňovať po dobu 36 mesiacov u zhotoviteľa," informovalo ešte ministerstvo.