Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 2, 2015

Nové tribúny v Bardejove, v Trnave návšteva konzultanta UEFA

BRATISLAVA (SFZ) - Správa k aktuálnemu stavu realizácie Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov.

 
 
 
 
Rekonštrukčné práce na štadióne v Bardejove. Bardejov, 30. októbra 2015.

Október 2015

Na futbalovom štadióne v Bardejove prebiehajú intenzívne práce na výstavbe nových tribún a rekonštrukcii hracej plochy.

Bola podpísaná zmluva o spolupráci pri realizácii výstavby futbalového štadióna DAC ARÉNA v Dunajskej Strede medzi SFZ a DAC Aréna, a.s.

Naďalej prebiehajú rokovania zástupcov SFZ s predstaviteľmi partnerov projektu budovania štadiónov v jednotlivých mestách, týkajúce sa najmä podmienok zmlúv o spolupráci medzi SFZ a partnermi.

Výkonný výbor ZsFZ na svojom rokovaní dňa 20.10.2015 hlasovaním rozhodol, že doporučuje SFZ, aby po oficiálnom odstúpení mesta Topoľčany bolo do predmetného projektu ako jeho nástupca zaradené mesto Sereď.

Na futbalovom štadióne City Aréna v Trnave sa uskutočnila návšteva konzultanta UEFA za účelom kontroly funkčnosti, intenzity a nastavenia umelého osvetlenia, ktorého realizácia bola financovaná z investičného programu UEFA HatTrick „Qualifiers Support Pot“.