Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 15, 2015

Projekt modernizácie slovenských štadiónov je životaschopný a funguje

BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) - Projekt Ligové futbalové štadióny patrí medzi nosné projekty Strategického plánu rozvoja futbalu, ktorého súčasťou sa stal po jeho spracovaní a schválení na prelome rokov 2011 a 2012

 
 
 
 
Na snímke City Arena - Štadión Antona Malatinského počas kontrolného dňa City Areny - Štadióna Antona Malatinského. Trnava, 9. apríla 2015.

Bol to prvý krok na dlhej ceste, na ten nadviazal druhý, vykonaný vládou Slovenskej republiky - dala zelenú koncepcii financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov a stanovila časový úsek na roky 2013 až 2022. Následne svojím uznesením uložila podpredsedovi vlády zabezpečiť každoročne, až do naplnenia uvedeného dátumu, v štátnom rozpočte financie vo výške 4,5 milióna eur nad rámec schválených výdavkov pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, a zároveň príslušnému ministrovi uzavrieť so SFZ zmluvu, na základe ktorej bude môcť zväz každoročne čerpať určené financie na účel projektu.

Hlavným dôvodom, pre ktorý sa SFZ vydal na cestu realizácie projektu, zameraného na rekonštrukciu a výstavbu viac ako dvoch desiatok štadiónov, je reálne zlý stav futbalovej infraštruktúry na Slovensku.

Väčšina štadiónov, na ktorých sa dnes hrajú dve najvyššie celoslovenské súťaže, iba s veľkými problémami napĺňajú ustanovenia licenčného systému a infraštruktúrnych kritérií, pre podmienky európskych súťaží je situácia ešte zložitejšia.

Snaha osloviť a vrátiť slovenského fanúšika späť na domáce štadióny, zodpovdajúce požiadavkám 21. storočia, ktoré by boli moderné, bezpečné a pohodlné pre všetkých návštevníkov, je základnou príčinou aktivity SFZ v tejto oblasti.

Jedným z charakteristických prvkov projektu s využitím financií zo štátneho rozpočtu, je celoplošnosť, pričom sa pri výbere konkrétnych miest zohľadnila aj veľkosť, futbalová história, či účasť v najvyššej ligovej súťaži konkrétneho záujemcu o dotáciu.

Zásadná je aj spoluúčasť miestnej samosprávy alebo súkromných partnerov (vlastníkom, resp. nájomcov štadiónov) na spolufinancovaní prác na štadióne na úrovni 40 percent z celkovej sumy. Pre SFZ bola podstatná aj dohoda, že každý štadión, na ktorom sa využijú financie zo štátneho rozpočtu, bude po dokončení realizácie projektu bezodplatne využiteľný pre potreby reprezentácií všetkých vekových kategórií.

Delegáti mimoriadnej konferencie SFZ v Banskej Bystrici v júli 2013 schválili rozdelenie 45 miliónov eur. (tab. 1) "Dvadsať rokov sa do futbalovej infraštruktúry neinvestovalo. Uvedomujeme si, že s rozdelením prostriedkov nikdy nebudú všetci spokojní, pretože futbal sa hrá takmer v každej dedine, menšom či väčšom meste. Vybrali sme dvadsaťjeden štadiónov a takmer jednohlasne sme odsúhlasili prerozdelenie finančných prostriedkov," uviedol prezident SFZ Ján Kováčik

Pod drobnohľadom verejnosti je najmä rekonštrukcia, či vlastne výstavba trnavského Štadióna Antona Malatinského, s ktorým sa ráta ako s jedným z domovských stánkov slovenskej reprezentácie. Projekt sa plní podľa časového harmongramu, rátajú sa už len týždne, kým sa stánok oficiálne otvorí pre futbal...

Aktuálny stav čerpania dotácií na jednotlivé štadióny na základe dotačných zmlúv, ako aj doposiaľ uzatvorených zmluvných vzťahov je uvedený v tabuľke 3.

O tom, ako pokračujú rekonštrukčné či stavebné práce na štadiónoch v jednotlivých mestách budeme na oficiálnej stránke www.futbalsfz.sk pravidelne informovať.

Zásadné zmeny sa už vykonali na štadiónoch v Poprade, na Myjave, v Senici, Zlatých Moravciach, Podbrezovej, či Žiline (viď tabuľka č. 2), práce na niektorých ďalších štadiónoch sú v plnom prúde.

Tabuľka č. 1: Návrh rozdelenia finančných prostriedkov z dotácie MŠVVaŠ SR
Tabuľka č. 2: Prehľad prác v rámci budovania futbalových štadiónov
Tabuľka č. 3: Prehľad zmluvných vzťahov