Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 7, 2016

Rekonštrukcia štadióna aj v Žiari nad Hronom, v Ružomberku skolaudovaná hlavná tribúna

BRATISLAVA (SFZ) - Správa k aktuálnemu stavu realizácie "Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov".

 
 
 
 
Futbalový štadión v Žiari nad Hronom čaká rekonštrukcia. Dňa 12.2.2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii futbalového štadióna medzi SFZ a TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o.

Január / Február 2016

 - Na futbalovom štadióne vo Zvolene prebehlo zbúranie starej tribúny a následne boli zahájené práce na výstavbe novej hlavnej tribúny.

- Dňa 12.2.2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii futbalového štadióna v Žiari nad Hronom medzi SFZ a TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o. 

- V priebehu mesiaca február boli uzatvorené dotačné zmluvy medzi SFZ s MŠVVaŠ SR na financovanie projektov rekonštrukcie/výstavby futbalových štadiónov v mestách Zvolen, Skalica, Humenné, Trenčín, Nitra a Dunajská Streda. Zároveň bola medzi Košickou futbalovou arénou, a.s. a MŠVVaŠ SR uzatvorená dotačná zmluva na financovanie projektu výstavby futbalového štadióna v meste Košice.

- Na futbalovom štadióne v Ružomberku bola ukončená rekonštrukcia hlavnej tribúny, pričom kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17.2.2016.