Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 13, 2014

Štadión v Dunajskej Lužnej v novom šate

Bratislava (SFZ) – Novozrekonštruovaný štadión v Dunajskej Lužnej spĺňa kritériá UEFA 1

 
 
 
 
Pohľad na zrekonštruovanú tribúnu NTC Dunajská Lužná. Dunajská Lužná, 21. máj 2014.

Areál futbalového štadióna v Dunajskej Lužnej bol vybudovaný v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a myšlienka jeho zrekonštruovania vznikla na prelome rokov 2011/2012. Štadión v pôvodnom stave už totiž nebol vyhovujúci  pre súťaže, ktoré hrajú družstvá či už v rámci Slovenska alebo regiónov.  Rekonštrukčné práce sa začali koncom leta 2013 a dnes je v Dunajskej Lužnej vynovený štadión s kapacitou 500 miest, spĺňajúci kategóriu UEFA 1 pre štadióny. Slovenský futbalový zväz financuje túto rekonštrukciu z investičného finančného projektu UEFA Hattrick 3 vo výške 250 000 €, pričom je zároveň podmienkou spolufinancovanie zo strany klubu alebo obce alebo súkromného investora vo výške 270 000 €. Čiže rozpočet na rekonštrukciu je 520 000 €.

Juraj Jánošík, člen Výkonného výboru SFZ

"Tento areál bol vybudovaný v roku 1971. Cítili sme potrebu na jednej strane zrekonštruovať staré priestory, ale postaviť aj nové, pretože štadión v pôvodnom stave už nebol vyhovujúci na súťaže. SFZ si osvojil myšlienku rekonštrukcie štadióna po tom, ako bol predložený návrh vybudovať  Národné tréningové centrum  pre ženský a mládežnícky futbal. Dunajská Lužná je blízko Bratislavy. Navyše, je tu dobrá spolupráca medzi obcou a klubom, ale tiež medzi SFZ a regionálnym FZ, ktorý momentálne zastrešujem. Absolvovali sme niekoľko sedení s prezidentom SFZ, kde sme sa s prezidentom rozhodli predložiť túto myšlienku členom výkonnému výboru SFZ.  Pripravili sa materiály a členovia VV SFZ túto myšlienku podporili."

Peter Dedík, Integrity Officier, Slovenský futbalový zväz: 

"Po schválení zámeru nastal proces prípravy projektovej dokumentácie, ktorú postupne pripomienkovala komisia SFZ pre štadióny a ihriská. Vzájomne sme si vyjasnili niektoré nezrovnalosti. Projekt bol rozdelený na dve etapy. Prvou bola výstavba novej tribúny s kapacitou 250 miest a druhou etapou rekonštrukcia jestvujúcej – starej tribúny tiež s kapacitou 250 miest. Čiže výsledkom je štadión s kapacitou 500 miest, spĺňajúci kategóriu UEFA 1 pre štadióny. Rekonštrukčné práce začali koncom leta,  priebežne sa konali kontrolné dni, týkajúce sa najmä pripomienkovania projektovej dokumentácie v priebehu jej prípravy. Realizátorovi prialo tentokrát aj počasie, pretože vďaka miernej zime sa mohlo stavať kontinuálne, a tým pádom dodržiavať harmonogram prác. Dnes je nová tribúna po kolaudácii, všetko je zmysle projektovej dokumentácie. V druhej etape je potrebné posunúť ihrisko, aby sa nám na jednej strane za jednou bránou vytvoril nevyhnutný priestor požadovaný v zmysle noriem, aby sa mohli presadiť striedačky, a to všetko pre to, aby bolo ihrisko v zmysle noriem voči tribúne na stred."

Celá rekonštrukcia by sa však nemohla realizovať bez spolupráce s obcou a bez súkromného investora, ktorý sa nehľadal ľahko.

Juraj Jánošík, člen Výkonného výboru SFZ

"Samozrejme, pri hľadaní  investora, ktorý sa nadchne pre podporu ženského futbalu  prebiehali mnohé stretnutia a dlhé rokovania. V prvom rade bola a je mimoriadne ústretová spolupráca s obcou, ktorá je na veľmi dobrej úrovni , ja sám som poslancom už druhé volebné obdobie a som obyvateľom Dunajskej Lužnej. Potom nasledovalo hľadanie partnera – investora, ktorý by bol ochotný ísť do takéhoto projektu a spolufinancoval ho, pretože obec nemala taký objem finančných prostriedkov, aby financovala takýto projekt. Podarilo sa nám získať spoločnosť Malý Dunaj, kde zástupcovia spoločnosti páni Bališ a Ondruš boli ústretoví a prejavili záujem projekt podporiť a najväčší sponzor, pán Ivan Brhel takisto podporil túto myšlienku a v spolupráci obec – klub – spoločnosť Malý Dunaj – Slovenský futbalový zväz sa myšlienka začala realizovať a začalo sa stavať a tešíme sa, že na Slovensku pribudol ďalší krásny, vynovený štadión." 

Dnes je kvalita a kapacita štadióna s 500 miestami pre divákov  postačujúca na organizovanie oficiálnych medzištátnych zápasov mládežníckej alebo ženskej reprezentácie. Na dvadsať rokov je podpísaná zmluva so Slovenským futbalovým zväzom na tréningové kempy a medzištátne zápasy slovenských mládežníckych alebo ženských reprezentácií . V Dunajskej Lužnej funguje ženský futbal takmer 10 rokov, družstvo sa dokonca prebojovalo až do prvej ligy. Ženy tam majú zelenú. 

Juraj Jánošík, člen Výkonného výboru SFZ

"Máme ženské aj dievčenské družstvo a chcel by som ako vedúci ženských reprezentačných družstiev, aby tie mládežnícke, ale aj dievčenské družstvá hrali na našom štadióne minimálne prípravné zápasy a ak sa podarí, tak aj oficiálne medzištátne zápasy."

Štadión čaká ešte dobudovanie ďalších častí. Okrem toho, že je v Dunajskej Lužnej veľké trávnaté ihrisko, veľké umelé ihrisko, malé umelé a menšie trávnaté ihrisko, plánuje sa v najbližšej dobe ešte rekonštrukcia trávnika, posunutie ihriska a ďalšej etape sa plánuje vybudovanie športovej haly s hotelový zariadením, s rehabilitáciou a ďalšími súčasťami. Malo by tak byť postupne vybudované centrum nie len pre futbalistov v Dunajskej Lužnej, ale aj pre regionálny futbalový zväz a pre Slovenský futbalový zväz.