Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 14, 2016

Štadión vo Zvolene bol uvedený do prevádzky zápasom II. ligy

BRATISLAVA (SFZ) - Správa k aktuálnemu stavu realizácie "Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov".

 
 
 
 
Novovybudovaný futbalový štadión vo Zvolene bol uvedený do prevádzky otváracím futbalový stretnutím II. ligy dňa 20.8.2016.

Júl / August 2016

- Novovybudovaný futbalový štadión vo Zvolene bol uvedený do prevádzky otváracím futbalový stretnutím II. ligy dňa 20.8.2016.

- Na futbalovom štadióne v Skalici boli ukončené práce na výstavbe novej tribúny.

- Na futbalovom štadióna DAC Aréna v Dunajskej Strede prebiehajú práce na výstavbe nových tribún a plochy ihriska s vyhrievaním.

- V Žiari nad Hronom sa naplno rozbehol projekt rekonštrukcie futbalového štadióna.

- Na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prešove medzi SFZ, Mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom sa SFZ dohodol na konečných podmienkach zmluvy o spolupráci s novozaloženou spoločnosťou Futbal Tatran Aréna, s.r.o. 

- SFZ podpísal dodatok Zmluvy o podmienkach financovania projektu modernizácie, rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013-2022 medzi SFZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorého bude Mesto Sereď v danom projekte nahradené Mestom Michalovce.