Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 7, 2016

Štavničky v kategórii UEFA 3

BRATISLAVA (SFZ) - Správa k aktuálnemu stavu realizácie "Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov".

 
 
 
 
Pohľad na hlavnú tribúnu štadióna Štiavničky. Banská Bystrica, 25. júna 2013.

Ani v posledný mesiac roka 2015 sa nezastavil projekt, ktorého obsah v širokom zmysle pomáha viac rozvinúť infraštruktúru slovenského futbalu po celom území.

December 2015

Vo Zvolene ukončili práce na výstavbe jednej z dvoch nových tribún.

V Bardejove pokračovali práce prvej etapy rekonštrukcie štadióna.

SFZ a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzatvorili dodatok Zmluvy o podmienkach financovania projektu modernizácie, rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022, na základe ktorého boli v ňom nahradené mestá Levice, Topoľčany a Dolný Kubín troma inými mestami, konkrétne Skalicou Sereďou a Žiarom nad Hronom.

SFZ odsúhlasil architektonickú štúdiu rekonštrukcie štadióna v Skalici pre kategóriou UEFA 2.

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom schválilo realizáciu a financovanie projektu rekonštrukcie štadióna v roku 2016.

SFZ spracoval v spolupráci s VŠC Dukla a Slovenským atletickým zväzom architektonickú štúdiu rekonštrukcie futbalovo-atletického štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici pre kategórie UEFA 3.