Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 29, 2016

V NTC Poprad čoskoro nové tréningové ihrisko

POPRAD (SFZ) – Dokončenie prác na novom tréningovom ihrisku v NTC Poprad sa blíži.

 
 
 
 
Momentálny stav budovanej tréningovej hracej plochy v NTC Poprad.

Výstavba a s ňou súvisiace práce sa začali v prvej polovici mája, súčasťou projektu je výstavba trávnatého tréningového ihriska v riadnom rozmere 105 m x 68 m, vrátane oplotenia, kompletného zavlažovacieho systému a so zabudovanou prípravou na budúce vyhrievanie ihriska.

Dodávateľom trávnika a jeho súčastí je česká firma Zelený pažit, s.r.o., ktorá uspela vo výberovom konaní.

Časové plnenie výstavby síce skomplikovalo najmä doriešenie majetkovo-právnych vzťahov a prekládka inžinierskych sietí, napokon sa však všetko podarilo v úzkej spolupráci s partnermi - mestom Poprad a AQUACITY Poprad – vyriešiť ku všeobecnej spokojnosti,

V ďalšej etape je naplánované ešte vybudovanie umelého osvetlenia tréningového ihriska.

Financovanie projektu z investičného programu UEFA HatTrick IV sa pohybuje na úrovni zhruba 600 000 eur.

Oficiálne ukončenie výstavby a prevzatie ihriska spojené s jeho otvorením je plánované na september.