Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 19, 2015

V Previdzi dohoda s mestom, Dolný Kubín sa ešte nevyjadril

BRATISLAVA (SFZ) - Správa k aktuálnemu stavu realizácie Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov.

 
 
 
 
Štadión MFK Dolný Kubín.

September 2015

Kompetentní zástupcovia SFZ sa stretli so svojimi partnermi z Ministerstva obrany SR. Došlo k určeniu VŠC Dukla ako zmluvného partnera zväzu pre realizáciu projektu rekonštrukcie štadióna Štiavničky.

Strany sa zároveň dohodli, že štadión bude po rekonštrukcii slúžiť ako futbalovo-atletický a SFZ spracuje štúdiu rekonštrukcie štadióna s prihliadnutím na požiadavky príslušných smerníc UEFA, SFZ, aj Slovenského atletického zväzu.

Katastrálny odbor Okresného úradu Myjava vydal rozhodnutie o povolení vkladu vecného bremena v prospech SFZ na užívanie futbalového štadióna v Myjave.

Zástupcovia SFZ rokovali s predstaviteľmi mesta Prievidza o realizácii projektu rekonštrukcie tamojšieho štadióna v Prievidzi. Zúčastnení si vysvetlili interpretáciu podmienok zapojenia sa do projektu, najmä s ohľadom na plnenie smerníc UEFA a SFZ. Zároveň obe strany jasne deklarovali, že pre účasť na projekte je zo strany mesta potrebné realizovať prvú etapu projektu v súlade so štúdiou rekonštrukcie štadióna, ktorú už SFZ odsúhlasil. Na žiadosť zväzu bola spracovaná aj možná druhá etapa projektu, po naplnení ktorej by štadión spĺňal požiadavky najvyššej súťaže, v prípade postupu FC Baník Horná Nitra alebo iného prievidzského klubu do I. ligy.

Poslanci mestského zastupiteľstva v Prievidzi následne schválili realizáciu projektu rekonštrukcie futbalového štadióna v tomto meste.

Ani na ďalšom rokovaní, tentoraz zástupcov SFZ so zodpovednými predstaviteľmi Dolného Kubínu, zväz zatiaľ neobdržal záväzné stanovisko mesta o splnení podmienok na zapojenie sa partnera do projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov.

Na štadióne v Bardejove sa začali práce na prvej etape rekonštrukcie. Ich súčasťou sú okrem iného výstavba nových tribún a rekonštrukcia hracej plochy, vrátane jej posunu.