Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 11, 2016

V Ružomberku štadión kategórie 3

BRATISLAVA (SFZ) - Správa k aktuálnemu stavu realizácie "Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov".

 
 
 
 
Štadión MŠK Žilina.

Jún 2016

- v Ružomberku sa 24. júna konalo slávnostné otvorenie rekonštruovaného štadióna, spĺňajúceho infraštruktúrne podmienky Smernice UEFA pre štadióny kategórie 3

- na štadióne vo Zvolene ukončili práce na výstavbe novej hlavnej tribúny

- v Skalici sa začali práce na výstavbe nových tribún na štadióne

- v Žiline, Bardejove a Dunajskej Strede pokračujú práce na rekonštrukcii a dobudovaní jednotlivých štadiónov

- SFZ podpísal 10. júna 2016 zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby štadióna v Prešove s mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom