Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 6, 2016

Vo Zvolene výstavba hlavnej tribúny, v Trnave oficiálna návšteva inšpektora UEFA

BRATISLAVA (SFZ) - Správa k aktuálnemu stavu realizácie "Projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov".

 
 
 
 
Práce na výstavbe novej hlavnej tribúny na futbalovom štadióne vo Zvolene.

Marec 2016

Na futbalovom štadióne vo Zvolene prebiehajú práce na výstavbe novej hlavnej tribúny, vrátane zázemia.

V súlade s Rámcovou dohodou medzi SFZ a SEDASPORT boli podpísané:

- zmluva o dielo na výstavbu tribún futbalového štadióna v Skalici (objednávateľ Správa mestského majetku, s.r.o., dodávateľ SEDASPORT, s.r.o.)
- zmluva o dielo na výstavbu tribún futbalového štadióna v Žiari nad Hronom (objednávateľ TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o., dodávateľ SEDASPORT, s.r.o.).

Dňa 31.3.2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii futbalového štadióna v Prievidzi medzi SFZ a mestom Prievidza.

Na štadióne v Trnave sa uskutočnila oficiálna návšteva inšpektora UEFA za účelom schválenia plnenia infraštruktúrnych kritérií pre štadióny kategórie UEFA 4, ktorej závery budú známe v priebehu mesiaca apríl.