Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 21, 2015

V Senci sa uskutoční seminár hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov klubov dvoch najvyšších súťaží

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

V súvislosti so zabezpečovaním profesionálneho a efektívneho prístupu k organizácii futbalových stretnutí dvoch najvyšších súťaží je potrebné pre zabezpečenie nerušeného a pokojného priebehu futbalových stretnutí neustále zvyšovanie úrovne vzdelávania osôb zodpovedných za organizáciu stretnutí hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov.

V súvislosti s cieľom spoločnej a jednotnej implementácie zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe Slovenský futbalový zväz pripravuje seminár (workshop) odborne spôsobilých osôb hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov Fortuna ligy a DOXXbet ligy, ktorý bude zameraný na výmenu informácií k novým trendom v problematike diváckeho násilia, spoločnej analýzy najzávažnejších incidentov počas roku 2014, k zlepšeniu spolupráce medzi zodpovednými osobami a nastaveniu spoločných a jednotných postupov počas mimoriadnych udalostí a bezpečnostných incidentov.

Účasť na seminári je povinná pre všetky kluby, najmä z dôvodu získania aktuálnych informácií k problematike diváckeho násilia, získania nových informácií dôležitých pre prípravu bezpečnostných opatrení počas futbalových podujatí a odporúčaní pre najlepšie postupy v krízových situáciách počas futbalových stretnutí.

Seminár sa uskutoční 5.2. v Senci, hotel Senec so začiatkom o 9:30.

V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať bezpečnostného manažéra Slovenského futbalového zväzu:
Mgr. Peter France, mail: peter.france@futbalsfz.sk
pevná linka: 02/48206030, mobil: 0902937018