Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Komisia pre štadióny a ihriská

Štatút Komisie pre štadióny a ihriská

Predseda komisie

Ladislav LIPTÁK
0911 270 454  ladislav.liptak@futbalsfz.sk

Sekretár komisie

Roman UVÁČEK
0905 649 468 roman.uvacek@gmail.com

Člen KŠI pre infraštruktúru štadiónov:

Milan VORČÁK
0905 442 486 mvorcak@promiprojekt.sk

Člen KŠI pre certifikáciu štadiónov

Miloš KOPČA
0903 245 060 mikostav@stonline.sk

Člen KŠI pre prírodné trávniky

Peter AUGUSTÍN
0905 554 636 peter.augustin@fleurop.sk

Bratislava a západoslovenský región

Milan VORČÁK
0905 442 486 mvorcak@promiprojekt.sk

Miloš KOPČA
0903 245 060 mikostav@stonline.sk

Roman UVÁČEK
0905 649 468 roman.uvacek@gmail.com

Stredoslovenský región

Bohumil ANDRAŠČÍK
0905 353 629 andrascik.bohumil@gmail.com
0908 902 169

Roman HORÁK
0907 333 830 romco.horak@gmail.com
0914 358 454

Východoslovenský región

Vendelín NOVYSEDLÁK
0903 622 024 novysedlak@olsanka.sk

Marcel EPERJEŠI
0903 630 433 epo.com@gmail.comSmernice

Infraštruktúra štadiónov 2018


Požiadavky na infraštruktúru

Infraštruktúra II. liga - požiadavky pre sezónu 2016/17

Schéma areálu štadióna - vzor 1
Schéma areálu štadióna - vzor 2
Schéma areálu štadióna - vzor 3

Geodetické zameranie vzor 1
Geodetické zameranie vzor 2
Geodetické zameranie vzor 3 


Žiadosti

Žiadosť o certifikáciu štadióna

Žiadosť o pasportizáciu ihriska s UT

Žiadosť o pasportizáciu ihriska


Certifikáty a osvedčenia

Postup pri certifikácii štadióna a pasportizácii ihriska

Certifikát štadióna

Osvedčenie o bezpečnosti štadióna


Pasporty

Pasport ihriska s UT - mládežnícke súťaže a súťaže ženského futbalu

Pasport ihriska s UT

Pasport ihriska - mládežnícke súťaže a súťaže ženského futbalu

Pasport ihriska


Platnosť dokumentov pre štadióny a ihriská Fortuna ligy a II. ligy (14.9.2016)