Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Rozhodcovský súd

11.01.2016 - Ročná hodnotiaca správa Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015

10.02.2015 - Ročná hodnotiaca správa Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2014

06.06.2014 - Štatút Rozhodcovského súdu (konsolidované znenie)

22.11.2013 - Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu (konsolidované znenie)

14.04.2008 - Pravidlá o trovách rozhodcovského konania Rozhodcovského súdu SFZ

Predseda súdu

doc. JUDr. Marek ŠTEVČEK, PhD

Podpredseda súdu

JUDr. Juraj Kuráň, CSc.

Tajomník súdu

Mgr. Lukáš Pitek

Členovia súdu

JUDr. Ladislav Jakubec

JUDr. Ľubomír Poruban

JUDr. Juraj Kovaľ 

JUDr. Jozef Mikluš

JUDr. Eduard Jurovatý

JUDr. Richard Messinger

doc. JUDr. Marek Števček, PhD

JUDr. Michal Ševčík

JUDr. Pavol Malich

JUDr. Jozef Maruščák