Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

Výkonný výbor

Výkonný výbor SFZ je najvyšším výkonným orgánom SFZ. Rozhoduje takmer o všetkých otázkach na zasadnutiach, ktoré sa konajú jedenkrát mesačne. Výkonný výbor má 13 členov.

Členovia Výkonného výboru SFZ

Prezident

Ján KOVÁČIK

1. Viceprezident

Richard HAVRILLA (amatérsky futbal, VsFZ)

Viceprezidenti

Karol BELANÍK (štátna reprezentácia a medzinárodné vzťahy)
Ivan KOZÁK (profesionálny futbal)
Juraj JÁNOŠÍK (amatérsky futbal, BFZ)

Členovia

Peter SEPEŠI (člen pre organizačno-legislatívne otázky)
Milan LEŠICKÝ (zástupca trénerov)
Marián RUŽBARSKÝ (predseda Komisie rozhodcov)
Pavol ŠÍPOŠ (amatérsky futbal, ZsFZ)
Jozef PARŠO (amatérsky futbal, SsFZ)
Petr KAŠPAR (profesionálny futbal)
Viliam ONDREJKA (profesionálny futbal)
Pavel HALABRÍN (profesionálny futbal)