Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 18, 2014

Informácie k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov (august 2014)

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz oznamuje svojim členom, že na stránke volby.futbalsfz.sk je zverejnený Informačný bulletin k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov.

Osoby, ktoré sú oprávnené navrhovať kandidátov:

  • kluby združené v ÚLK - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov
  • kluby, ktoré sú členmi SFZ a NIE SÚ združené v ÚLK - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov
  • aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a FIFPro alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ  - navrhujú iba kandidátov za hráčov, z ktorých budú zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov
  • tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a združenia trénerov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ - navrhujú iba kandidátov za trénerov,  z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov

   

NÁVRHY JE POTREBNÉ ZASLAŤ DO 31. JÚLA 2014 DO 23:59 HOD SPOLOČNE S PROFESIJNÝM ŽIVOTOPISOM, MOTIVAČNÝM LISTOM KANDIDÁTA, SÚHLASOM KANDIDÁTA S KANDIDATÚROU A SÚHLASOM KANDIDÁTA SO SPRACOVANÍM JEHO OSOBNÝCH ÚDAJOV!

   

V PRÍPADE, AK KANDIDÁT NIE JE ČLENOM SFZ, JE POTREBNÉ VYPLNIŤ AJ REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE INDIVIDUÁLNEHO ČLENA A ZASLAŤ NA POŠTOVÚ ADRESU SFZ!

   

Osoby, ktoré sú oprávnené voliť a odvolávať:

  • kluby združené v ÚLK - 4 členov Komory SFZ pre riešenie sporov
  • kluby, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ a nie sú združené v ÚLK - 2 členov Komory SFZ pre riešenie sporov
  • aktívni hráči, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ - 4 členov Komory SFZ pre riešenie sporov
  • tréneri s platnou trénerskou licenciou, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ - členov Komory SFZ pre riešenie sporov