Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 17, 2014

Kliment: "V elektronických voľbách budú môcť hlasovať všetci členovia"

BRATISLAVA (SFZ) - Historicky prvé elektronické voľby v slovenskom športe prebehli úspešne

 
 
 
 
Generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Bratislava, 10. júla 2013.

"Voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov prebehli prvýkrát a prvýkrát aj cez ISSF. Práve preto tieto voľby môžeme nazvať môžeme nazvať historickými," povedal generálny sekretár SFZ Jozef Kliment a pokračoval: "V budúcnosti budú elektronické voľby určite častejšie využívané jednotlivými orgánmi a komisiami slovenského futbalu. Je to forma, ktorá môže zastrešiť celé Slovensko, môžu sa jej zúčastniť všetky kluby, individuálni aj kolektívni členovia."

V prvých elektronických voľbách mali možnosť hlasovať kluby združené v ÚLK (4 členovia Komory), kluby mimo ÚLK (2 členovia), aktívni hráči (4 členovia) a tréneri s platnou trénerskou licenciou (2 členovia). "Za 12 kandidátov hlasovalo 366 hlasujúcich, ktorí udelili celkovo 619 hlasov. Keďže sa elektronické voľby uskutočnili po prvýkrát, považujeme tieto čísla za úspech. Voľby prebehli v duchu všetkých našich predpisov a noriem, poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, Rokovacieho a Volebného poriadku SFZ," skonštatoval J. Kliment.

"O voľbách boli všetkými dostupnými futbalovými informačnými kanálmi všetci členovia, kluby, takže volieb sa mohol zúčastniť každý oprávnený člen. Myslím si, že voľby prebehli v poriadku, nestretli sme sa so žiadnym problémom alebo protestom, takže ich považujeme za legitímne a transparentné. Komora SFZ pre riešenie sporov tak môže začať vykonávať svoju činnosť," povedal generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu.

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov vstúpil do platnosti v piatok 15. augusta 2014. "Komora je ďalším orgánom zabezpečenia spravodlivosti v mozaike ostatných orgánov slovenského futbalu. Dotvára činnosť našich kontrolných a disciplinárnych orgánov a pomôže nám riešiť najmä tie spory, o ktorých nerozhoduje Rozhodcovský súd a sú to najmä spory, ktorých majetková hodnota je do 3 tisíc euro. Veríme, že nám Komora pomôže rýchlo a flexibilne riešiť tieto spory," povedal Jozef Kliment.