Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 15, 2014

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 14.1.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 14.1.2014 v Bratislave okrem iného:

- prerokoval a odporučil návrh programu volebnej konferencie SFZ s doplnením

- schválil zmluvu o poskytnutí príspevku a spolupráci pre medicínske a diagnostické centrum SFZ v Žiline

- schválil návrh Štatútu upravujúceho udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka, vrátane termínu (15.3.2014) na zasielanie návrhov, nakoľko tento rok je 100. výročie narodenia MUDr. Ivana Chodáka

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o vzdelávaní trénerov

- schválil správu o vyhodnotení výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2013/14

- schválil správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníky 2013/14

- schválil Branislava Petroviča do funkcie reprezentačného trénera mládežníckych ženských výberov SR

- schválil návrh termínovej listiny mládeže na 1. polrok 2014

- schvalil štadión Spartak Myjava za dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2013/14

- schválil výklad Stanov SFZ v súlade s výkladom LPK SFZ vo veci určenia orgánu SFZ, ktorý je oprávnený voliť členov prvostupňového orgánu licenčného konania

- schválil Marca Antonia Angula Lopeza za reprezentačného trénera SR "A" vo futsale

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ

- prerokoval a odsúhlasil návrh konceptu klubu SFM Senec na postup podľa Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch z 5.11.2013

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

- vzal na vedomie informáciu o zaslaní návrhu na udelenie cien Klubu fair play SOV (návrh na ocenenie Jozefa Jankecha)

- vzal na vedomie informáciu o priebehu disciplinárnych konaní vo veci manipulácie výsledkov futbalových stretnutí

- vzal na vedomie informáciu o záveroch pracovnej skupiny ku kontrole kamerových systémov futbalových štadiónov

- vzal na vedomie informáciu o zapracovaní nového disciplinárneho poriadku do systému ISSF

- odložil na februárové zasadnutie prerokovanie postupu voči klubom MFK Dubnica nad Váhom a MFK Dolný Kubín za nedostatočné nevyúčtovanie prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12