Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 4, 2013

Komuniké zo zasadnutia výkonného výboru SFZ zo dňa 3.12.2013

RIMAVSKÁ SOBOTA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.12.2013 v Rimavskej Sobote okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,

- schvalil návrh na zloženie komisie pre vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,

- vzal na vedomie informáciu o prípade manipulácie výsledkov futbalových stretnutí, v tejto súvislosti schváľil návrh na pozastavenie členstva v SFZ Martinovi Trančíkovi (registračné číslo 1072667),

- schvalil návrh koncepcie rozvoja futbalu na najbližšie 10 ročné obdobie,

- schvalil návrh na zvolanie volebnej konferencie SFZ (termín 21. februára 2014 v Poprade),

- predĺžil termín na zasielanie návrhov na dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2013/14 do 20. decembra 2013,

- prerokoval návrh na určenie miest, v ktorých sa budú organizovať ME WU19 v roku 2016, v tejto súvislosti uložil regiónlanym predsedom, aby v spolupráci s GS SFZ a viceprezidentom SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy predkladali v termíne do 25. februára 2014 návrhy na organizáciu ME WU19,

- prerokoval návrh na udeľovanie cien Klubu fair play SOV,

- prerokoval postup voči klubu FK LAFC Lučenec za nevyúčtovanie prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12,

- schvalil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systému ÚTM a Grassroots,

- schvalil výklad Smernice upravujúcej činnosť agentov hráčov a klubov,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch zasadnutia Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania sa voči rozhodnutiu VV SFZ,

- zvolil Mgr. Petra Poteckého za podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ,

- schvalil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o striedavom štarte hráčok,

- schvalil návrh zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2014,

- schvalil návrh legislatívneho plánu úloh v prvom polroku 2014,

- schvalil návrh na udelenie odznakov SFZ (zlatý: Jozef Pecho, Štefan Huňady, Štefan Varchulík, František Vorel, Ján Hlaváč; strieborný: Štefan Gürtler; bronzový: Stanislav Koch, Tibor Grófik, Jaroslav Novotka, Pavol Pristaš, Miroslav Eliáš, Peter Szénay)

- schvalil návrh na zmenu v realizačnom tíme SR U18 (asistent trénera: Jozef Daňko, technický vedúci: Roman Smirnov).

Podrobná zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ konaného dňa 3.12.2013 bude zverejnená v priebehu budúceho týždňa.