Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 9, 2014

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 8.4.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ na zasadnutí 8.4.2014 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR "A" v termíne od 1.1.2014 do 31.3.2014,

-  vzal na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR "21" v termíne od 1.1.2014 do 31.3.2014,

-  vzal na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR "19", SR "18" v termíne od 1.1.2014 do 31.3.2014,

-  vzal na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR "17", SR "16" v termíne od 1.1.2014 do 31.3.2014,

-  vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,

- zvolil Richarda Havrillu za 1. viceprezidenta SFZ,

- uskutočnil voľbu predsedov odborných komisií SFZ a ustanovovil členov odborných komisií a orgánov SFZ pre zabezpečenie spravodlivosti, zároveň vyhlásil ďalšie voľby na májové zasadnutie pre funkcie, ktoré neboli obsadené,

- prerokoval návrh spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2018, v tejto súvislosti vytvoril pracovnú skupinu a určil termín stretnutia na prerokovanie návrhu zmluvy,

- schválil návrh na zvolanie mimoriadnej konferencie SFZ (6. júna 2014 v Senci),

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ (OŠK Moravany nad Váhom, mládežnícky futbalový klub Podunajské Biskupice, akadémia Juventus Žilina),

- odložil schválenie návrhu nového hracieho modelu súťaže Slovenský pohár ročníka 2014/15 na májové zasadnutie,

- prerokoval návrh prestupového a registračného poriadku SFZ a určil termín pripomienkovania v zmysle harmonogramu projektu,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku SFZ,

- schválil návrhy na udelenie ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka za rok 2013,

- schválil návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre Kazimíra Gajdoša a strieborných odznakov SFZ pre Mariána Horského, Otta Krammera, Miloša Straku,

- vzal na vedomie informáciu o zaslaní petície trénerov proti porušovaniu práv a vysokým finančným poplatkom za vzdelávanie,

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia XXXVIII. kongresu UEFA, konaného dňa 27. marca 2014 v Astane.

Podrobné informácie zo zasadnutia VV SFZ budú uvedené v zápisnici, ktorá bude zverejnená v priebehu budúceho týždňa.