Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 25, 2013

Mimoriadna konferencia SFZ sa uskutoční 12. júla v Banskej Bystrici

BRATISLAVA (SFZ) - Prezident SFZ Ján Kováčik zvoláva mimoriadnu konferenciu

 
 
 
 

Generálny sekretár SFZ Jozef Kliment listom z 21. júna 2013 oznámil všetkým zúčastneným stranám, že prezident SFZ Ján Kováčik zvoláva mimoriadnu konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční 12. júla 2013 v hoteli Lux v Banskej Bystrici so začiatkom o 11:00.

Mimoriadnu konferenciu SFZ zvoláva prezident z dôvodu prerokovania a rozhodnutia o použití dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 45 mil. eur, určenej na financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov v 21 mestách na Slovensku. 

S čerpaním dotácie sa má začať už v tomto roku, preto je potrebné zvolať čo najskôr mimoriadnu konferenciu SFZ, ktorá rozhodne o použití dotácie. Keďže konferencia SFZ je podľa nových stanov SFZ oprávnená prijímať najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v Slovenskej republike, rozhodnutie o použití dotácie vo výške 45 mil. eur patrí nesporne do jej programu.