Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 5, 2014

Od piatka 5. septembra 2014 možno komunikovať s Komorou SFZ pre riešenie sporov cez ISSF

BRATISLAVA (SFZ) - Prvé plenárne zasadnutie Komory je naplánované na 11. septembra 2014

 
 
 
 

Komora SFZ pre riešenie sporov oznamuje všetkým členom Slovenského futbalového zväzu, že ako orgán zabezpečenia spravodlivosti začala svoju činnosť vykonávať dňom nadobudnutia účinnosti Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, teda od 15. augusta 2014.

Návrh na začatie konania je možné od dnešného dňa (5. septembra 2014) podať návrh na začatie konania aj prostredníctvom elektronickej podateľne ISSF systému.

Prvé plenárne zasadnutie Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutoční 11. septembra 2014 v sídle Slovenského futbalového zväzu.