Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 22, 2013

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie č. 98

BRATISLAVA (SFZ) - Zverejňujeme kompletné uznesenie Disciplinárnej komisie č. 98

 
 
 
 

DK SFZ v súlade s U. č. 97, za NUS, porušenie čl. 43, 44/a, b, 47/a, d, 51/1 S/, umožnenie vnesenia a používania pyrotechnických výrobkov, za HNS divákov, hádzanie pyrotechnických výrobkov, vulgárne a urážlivé výroky voči súperovi v stretnutí 6. kola CL, 18.08.2013 medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok, po zhromaždení všetkých dostupných vyjadrení, výpovedí zúčastnených delegovaných osôb, zápisu o stretnutí R, AR, DS SFZ, po vypočutí zástupcov klubu ŠK Slovan Bratislava (BM, HU, zástupca klubu) a MFK Ružomberok (GR, BM), podľa príl. 2/1 a, b k DP, za použitia čl. 7/3 b, f, h, 7/6, 9/3, 12/1, 13/b, 23/d DP

ukladá klubu ŠK Slovan Bratislava disciplinárne opatrenia

- peňažnú pokutu vo výške 15 000 EUR

- disciplinárne opatrenie uskutočnenia futbalového stretnutia za vylúčenia verejnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 20.08.2013 (ŠK Slovan - FK Senica, ŠK Slovan - ViOn Zlaté Moravce, ŠK Slovan - FC Nitra).

Na stretnutiach sa môžu zúčastniť okrem delegovaných osôb aj osoby podieľajúce sa na príprave a chode stretnutia, členovia US podľa zoznamu predloženého DS, zástupcovia klubu hostí na vopred zaslanom mennom zozname HU domáceho stretnutia v počte 40, realizačné tímy klubov podľa RS ÚLK 2013/2014, osoby s preukazom ZŤP/S, pracovníci masovokomunikačných prostriedkov vopred akreditovaní na zozname predloženom DS a US, funkcionári SFZ nahlásení HU ŠK Slovan Bratislava. 

Ďalej ukladá klubu prijať organizačno-personálne opatrenia na zvýšenie úrovne US a túto na vybrané stretnutia posilniť v rizikových sektoroch o 20 usporiadateľov, prijať opatrenia proti previnilcom a špecifikovať ostatných účastníkov stretnutia pri nešportovom správaní sa voči hráčom súpera, delegovaným osobám pred, počas a po stretnutí pri odchode ukončeného stretnutia z hracej plochy a tieto závery oznámiť DK SFZ do 15.09.2013.