Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 14, 2014

Uznesenie Volebnej komisie č. 10 (14.8.2014)

BRATISLAVA (SFZ) - Vyhlásenie výsledkov volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov

 
 
 
 

Volebná komisia Slovenského futbalového zväzu v zložení:

Predseda VK SFZ: Anton Obert
Podpredseda VK SFZ: Gabriel Sekereš
Člen VK SFZ: Viliam Vais, Ondrej TrnovskýMichal Budovec

a. Konštatuje, že voľby dvanástich členov komory pre riešenie sporov ktoré sa uskutočnili prostredníctvom ISSF v stanovenom termíne prebehli v súlade s Rokovacím poriadkom, Poriadkom Komory SFZ pre riešenie sporov a Stanov SFZ.

b. Vyhlasuje výsledky volieb:

Celkový počet hlasujúcich: 366
Celkový počet neplatných hlasov: 10 
Celkový počet platných hlasov: 356 
Dátum volieb: 08.08.2014 00:00 - 12.08.2014 23:59
Celkový počet dosiahnutých hlasov kandidátov: 619 

Zvolení členovia za Úniu ligových klubov počet hlasov

• Marek Majtán – MŠK Žilina 3
• Jaroslav Lovašš – ŽP Šport Podbrezová 1
• Ladislav Jakubec – FK Dukla Banská Bystrica 2
• Jozef Čorba – MFK Košice 1

Zvolení členovia za kluby mimo Únie ligových klubov:

• Ján Vrba – MFK Zemplín Michalovce 101
• Tomáš Luščoň – OFK Dunajská Lužná 85

Zvolení členovia za aktívnych hráčov, ktorí sú členmi SFZ:

• Tomáš Gábriš 81
• Jaroslav Čollák 88
• Marcel Dolobáč 55
• Andrej Poruban 69

Zvolení členovia za trénerov s platnou trénerskou licenciou:

• Alexander Bíro 46
• Karol Kisel 87

c. Počítačová aplikácia v rámci ISSF vyhotovila v písomnej podobe zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorá obsahuje všetky dôležité údaje o priebehu a výsledku volieb. Zápisnicu o výsledku hlasovania podpísali všetci členovia volebnej komisie. Zápisnica sa neoddeliteľne pripojí k tomuto uzneseniu.

d. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím VK dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu VK odvolanie, ktoré doručí VK (čl. 59 ods. 8 stanov SFZ). O odvolaní rozhoduje odvolacia komisia SFZ do 14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie predsedom VK.

e. Zverejnenie výsledkov volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutoční v súlade s internými predpismi SFZ.

f. Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb.

14.08.2014 - Uznesenie Volebnej komisie č. 10