Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 13, 2013

VIDEO: Kompletný videozáznam z mimoriadnej konferencie SFZ v Banskej Bystrici

BANSKÁ BYSTRICA (SFZ) - Prinášame podklady ku konferencii a kompletný videozáznam zo schvaľovania návrhu o prerozdelení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

 
 
 
 
Zľava: J. Jánošík, L. Gádoši, K. Belaník a J. Kováčik počas mimoriadnej konferencie SFZ, ktorá bola zvolaná na prerokovanie rozhodnutia o použití dotácie určenej na financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov. Banská Bystrica, 12. júla 2013.

Program zasadnutia konferencie

Procedurálny úvod konferencie SFZ, schvaľovanie skutátorov, overovateľov zápisnice a pracovných skupín.

Predstavenie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu futbalových štadiónov na Slovensku.

Predstavenie projektu City Arena, Trnava.

PDF prezentácia projektu City Arena

Návrh rozdelenia finančných prostriedkov z dotácie MŠVVaŠ SR na projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022

Diskusia a hlasovanie o návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu futbalových štadiónov na mimoriadnej konferencii SFZ.

Záver mimoriadnej konferencie SFZ