Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 6, 2014

VIDEO: Na konferencii SFZ v Senci schválili zmluvu s ÚLK

SENEC (SITA/TASR/SFZ) - V kongresových priestoroch hotela Senec sa uskutočnilo rokovanie riadnej konferencie SFZ - najvyššieho orgánu najmasovejšieho športového hnutia na Slovensku

 
 
 
 
Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik (uprostred) počas konferencie SFZ. Senec, 6. júna 2014.

Jedným z najzaujímavejších bodov piatkovej konferencie v Senci bolo schválenie návrhu zmluvy medzi Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) a Úniou ligových klubov (ÚLK) o vzájomnej spolupráci, pretože tá doterajšia má platnosť len do 30. júna 2014. Obidva spomenuté subjekty mali dlhší čas rozdielne názory, napokon však našli spoločnú reč na riadenie dvoch najvyšších republikových súťaží v nastávajúcom období, ktoré mala dosiaľ pod kuratelou ÚLK.

Pôvodne chcel prevziať zodpovednosť za riadenie prvej a druhej ligy Slovenský futbalový zväz, s čím Únia ligových klubov nesúhlasila. Postupne sa názory zástupcov obidvoch strán zbližovali. Napokon sa dohodli, že ÚLK si ponechá riadenie prvej ligy a športovo-technická komisia SFZ bude riadiť druhú ligu. Predchádzajúca zmluva medzi SFZ a ÚLK bola na päť rokov, teraz je ohraničená obdobím jedného roka: od 1. júla 2014 do 30. júna 2015.

"Ku kompromisnému zneniu zmluvy sme sa dopracovali v rámci pracovnej skupiny, ktorú tvorili zástupcovia ÚLK Ivan Kozák, Viliam Ondrejka, Pavel Halabrín, Petr Kašpar, Róbert Rybníček a Denis Marton. Za SFZ Ján Kováčik, Richard Havrilla, Karol Belaník, Jozef Kliment a Jaroslav Rybánsky. Chcem oceniť, že rokovania boli veľmi vecné, niesli sa v duchu obojstranného chcenia. Obidve strany sa chceli dohodnúť a nájsť také riešenie, ktoré bude vyhovujúce pre oboch aktérov. Dospeli sme k dobrému kompromisu a zástupcovia SFZ i ÚLK ho vnímajú ako riešenie, na základe ktorého sa budeme v tomto vzťahu cítiť komfortne. Zmluvu schvaľujeme na jeden rok. Pri jej návrhu sme sa vrátili do minulosti a veľmi jasne si obaja aktéri povedali, čo sa im v tom predchádzajúcom období nepáčilo. Nadchádzajúce obdobie nazvali zástupcovia ÚLK novou šancou. Ja verím, že v priebehu roka uvidíme, akým spôsobom bude spolupráca fungovať. Som presvedčený, že to bude dobre. Verím, že keď sa ÚLK presťahuje do priestorov SFZ, budeme žiť na jednej chodbe, budeme denno-denne v kontakte a budeme spoločne riešiť všetky problémy a nebudeme zavádzať do fungovania dvojkoľajnosť, tak vzájomná spolupráca bude naozaj dobrá," vyhlásil počas konferencie SFZ v Senci prezident SFZ Ján Kováčik.

Následne delegáti konferencie SFZ takmer jednomyseľne odobrili platnosť zmluvy: 79 z 81 delegátov hlasovalo za, dvaja sa zdržali hlasovania, čím sa splnila podmienka nadpolovičnej väčšiny v prípade hlasovania o tomto bode programu konferencie.

S jeho slovami súhlasil aj viceprezident SFZ pre profesionálny futbal Ivan Kozák. "Chcem sa poďakovať pánovi Kováčikovi ako prezidentovi Slovenského futbalového zväzu, výkonnému výboru i pracovnej skupine za korektné rokovania a profesionálnu pracovnú atmosféru. Zmluva sa nerodila ľahko, ale hlavný odkaz je, že futbal je len jeden, nedelí sa na profesionálny a amatérsky. Je dôležité, že sme našli vôľu dohodnúť sa a urobiť kompromisy," dodal Kozák.

Okrem iného sa na konferencii uskutočnila aj voľba predsedu (Miroslav Hlivák) a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov (Žaneta Surmajová), ocenení za svoj prínos pre slovenský futbal boli Tibor Jankovič, Ján Petrák a Kazimír Gajdoš, delegáti schválili aj novelizáciu Stanov SFZ a rokovacieho poriadku. Delegáti boli taktiež informovaní aj o realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie štadiónov. Prezident SFZ J. Kováčik vyjadril spokojnosť s aktuálnym stavom projektu. "V Senici, kde SFZ investoval milión eur, je už tribúna za tieto finančné prostriedky postavená, a mám informácie, že aj dokonca skolaudovaná. V Myjave sme urobili refundáciu za časť tribún, ktoré vybudovali, zároveň tam prebieha rekonštrukcia hracej plochy. V Zlatých Moravciach je rekonštrukcia štadióna dokončená na 90 percent. V Trnave prebieha výstavba podľa harmonogramu aj čo sa týka času i finančných prostriedkov. Na úrade pre verejné obstarávanie máme súťaž na ďalších pätnásť štadiónov, v tejto chvíli nie je ukončená, čiže sa k tomu nemôžem podrobnejšie vyjadriť. Tento rok prebehnú výstavby štadiónov v Bardejove, Zvolene a uskutoční sa aj druhá etapa vybudovania Národného tréningového centra v Poprade,"  doplnil šéf slovenského futbalu

Najvyššia slovenská futbalová súťaž sa bude počas nasledujúcich štyroch sezón volať Fortuna liga. Druholigová súťaž bude mať v sezóne 2014/2015 dovedna 24 účastníkov, na regionálnom princípe sa v skupinách Západ a Východ utvoria dve skupiny po dvanástich tímoch.