Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 11, 2014

VIDEO: V sídle SFZ prvýkrát zasadala Komora SFZ pre riešenie sporov

BRATISLAVA (SFZ) - Na úvodnom zasadnutí za zúčastnil aj generálny sekretár SFZ Jozef Kliment a člen VV SFZ Peter Sepeši

 
 
 
 
Prvé zasadnutie Komory SFZ pre riešenie sporov. Za predsedníckym stolom zľava: Jozef Kliment, Miroslav Hlivák, Žaneta Surmajová a Peter Sepeši. Bratislava, 11. septembra 2014.

Komora SFZ pre riešenie sporov v zložení predseda Miroslav Hlivák, podpredsedníčka Žaneta Surmajová ako aj členovia - Jozef Čorba, Ladislav Jakubec, Jaroslav Lovašš, Marek Majtán (zástupcovia klubov ÚLK), Tomáš Luščoň, Ján Vrba (kluby mimo ÚLK), Jaroslav Čollák, Marcel Dolobač, Tomáš Gábriš, Andrej Poruban (zástupcovia hráčov), Alexander Bíró a Karol Kisel (zástupcovia trénerov) sa v sídle SFZ prvýkrát stretli ako členovia nového orgánu zabezpečenia spravodlivosti v slovenskom futbale.

Prehrať video

Prítomných, medzi ktorými bol aj generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši, projektový manažér SFZ Jaroslav Rybánsky ako aj tajomník Komory Lukáš Pitek, privítal predseda M. Hlivák, ktorý pripomenul: "Verím, že sa staneme dôsledným a účinným orgánom na riešenie sporov a plnoprávnym orgánom z hľadiska zabezpečenia spravodlivosti." 

"Rád by som vyjadril presvedčenie, že Komoru budeme vnímať ako kolektívny orgán a práca nás bude vzájomne tešiť a obohacovať, aby si každý našiel svoje uplatnenie z hľadiska odborného, profesného alebo ľudského," povedal M. Hlivák. Po úvodnom slove predsedu sa slova ujal Jozef Kliment, ktorý členom Komory pripomenul, že tento nový orgán by mal doplniť okruh orgánov, ktoré sa venujú zabezpečovaniu spravodlivosti v slovenskom futbale. "Komora vznikla preto, aby všetky podnety a spory, ktoré sa objavia, aby boli riešené promptne, čo najefektívnejšie, aby klub alebo hráč nemuseli čakať na rozhodnutie a aby bolo učinené spravodlivosti za dosť," povedal J. Kliment, podľa ktorého Komora bude riešiť práve oblasť, ktorou sa nezaoberá Rozhodcovský súd, ale je pre futbal dôležitá.

"Gratulujem k tomu, že sa podarila jedinečná, elektronická voľba," povedal na úvod svojho príhovoru člen VV SFZ Peter Sepeši a pokračoval: "Tvoríme komunitu, určitý štát v štáte, komunitu futbalu. Máme svoj parlament - konferenciu, máme svoju vládu, rozpočet, máme svoje kontrolné orgány. Máme svoj informačný systém verejnej správy - ISSF. V rámci našej komunity sa snažíme robiť veci efektívne, aby celý tento organizmus fungoval racionálne." Podľa Sepešiho v prípade vzniku športového rozhodcovského súdu (ktorého existenciu predpokladá koncept návrhu nového zákona o športe) bude potrebné riešiť športové spory mimo orgánov SFZ, v takomto prípade by SFZ už nemal žiaden orgán pre riešenie sporov. "Práve preto sme túto situáciu riešili v predstihu," povedal člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky.