Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 14, 2013

Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie zo dňa 14.3.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úradný oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

U. č. 853: Andrej Maťašovský (MFK Dubnica n/ Váhom) II. L, 30. kolo, 12.5.2013. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5 a k DP, za použitia čl. 23/ d DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 14.5.2013.

U. č. 854: Andrej Kmeť (MŠK Námestovo) III. LV, 25. kolo, 12.5.2013. V: za HNS, zakázaný spôsob hry v súboji o loptu. DO: podľa príl. 1/4 a k DP 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 14.5.2013.

U. č. 855: Martin Gabriel (PFK Piešťany) III. LZ, 25. kolo, 12.5.2013. V: za HNS, podrazenie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4 a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 14.5.2013.

U. č. 856: Peter Hodulík (PFK Piešťany) III. LZ, 25. kolo, 12.5.2013. V: za HNS, podrazenie súpera v PÚ. DO: podľa príl. 1/4 a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 14.5.2013.

U. č. 857: Dominik Gere (Lokomotíva Košice) II. LSDV, 17. kolo, 8.5.2013. V: za nedovolenú hru pred PÚ. DO: podľa príl. 1/4 a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 9.5.2013.

U. č. 858: Mathias Madigár (MŠK Kys. Nové Mesto) I. LSŽS, 21. kolo, 12.5.2013. V: za HNS, úmyselné podrazenie súpera bez úmyslu hrať s loptou. DO: podľa príl. 1/4 a k DP 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 14.5.2013.

U. č. 859: Martin Milý (MFK Košice) I. LSŽVB, 15. kolo, 8.5.2013. V: za HNS, podrazenie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4 a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 9.5.2013.

U. č. 860: Matej Kopecký (FC Nitra) žiadosť o zmenu disciplinárneho opatrenia. DK SFZ podľa čl. 31/2 DP výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia t. j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá na 3 mesiace od 14.5.2013 - 13.8.2013.

U. č. 861: Stanislav Cuprišin (Partizán Bardejov) žiadosť o zmenu disciplinárneho opatrenia. DK SFZ podľa čl. 31/1 DP žiadosť zamieta.

U. č. 862: Ján Zápotoka (Partizán Bardejov) žiadosť o zmenu disciplinárneho opatrenia. DK SFZ podľa čl. 31/1 DP žiadosť zamieta.

U. č. 863: DK SFZ podľa čl. 14/1 a, b DP začína disciplinárne konanie voči:
1) ŠK Slovan Bratislava - za HNS divákov, hrubé a urážlivé výroky, vnášanie a používanie pyrotechnických výrobkov, za NUS, umožnenie vnesenia a používania pyrotechnických výrobkov v stretnutí CL, 30. kolo, 11.2.2013 s MFK Ružomberok
2) AS Trenčín - za HNS divákov, hrubé a urážlivé výroky voči súperovi a delegovaným osobám v stretnutí CL, 30. kolo, 10.5.2013 s FK Senica
DK SFZ
ukladá klubom zaslať vyjadrenia s opatreniami zamedzujúcimi opakované previnenia v termíne do 21.5.2013

U. č. 864: Denis Pekarovič (PFK Piešťany) II. LSDZ, 25. kolo, 12.5.2013. V: za HNS, úmyselné podrazenie zo zadu bez úmyslu hrať s loptou. DO: podľa príl. 1/4 a k DP 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 13.5.2013.

U. č. 865: Dávid Gallovič (FK Poprad) II. LSDV, 25. kolo, 10.5.2013. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5 a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 11.5.2013.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.