Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 7, 2013

Zápisnica zo zasadnutia Disciplinárnej komisie zo dňa 6.5.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úradný oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

U. č. 802: Roman Gergel(1. FC Tatran Prešov) CL, 29. kolo, 4.5.2013. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5 a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 5.5.2013.

U. č. 803: Róbert Kovaľ (MFK Zemplín Michalovce) II. L, 29. kolo, 4.5.2013. V: za HNS, držanie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4 a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5.2013.

U. č. 804: Nikola Andrič (ŽP Šport Podbrezová) II. L, 29. kolo, 4.5.2013. V: kopnutie súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre. DO: podľa príl. 1/6 b k DP 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5.2013.

U. č. 805: Matej Kochan (ŽP Šport Podbrezová) II. L, 29. kolo, 4.5.2013. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5 a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 5.5.2013.

U. č. 806: Stanislav Cuprišin (Partizán Bardejov) II. L, 29. kolo, 4.5.2013. V: za HNS, udretie súpera do oblasti rebier od chrbta v neprerušenej hre. DO: podľa príl. 1/6 b k DP 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5.2013.

U. č. 807: Ján Zápotoka (Partizán Bardejov) II. L, 29. kolo, 4.5.2013. V: po stretnutí, za HNS, urážka R. DO: podľa príl. 1/3 b k DP za použitia čl. 7/1 c, 10/1, 23/d DP 4 súťažných stretnutí nepodmienečne od 5.5.2013.

U. č. 808: Matej Kopecký (FC Nitra B) III. LZ, 24. kolo, 4.5.2013. V: podrazenie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4 a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 5.5..2013.

U. č. 809: DK SFZ podľa čl. 14/1 a, b, c DP začína disciplinárne konanie voči Lukášovi Zápotokovi (Partizán Bardejov) II. L, 29. kolo, 4.5.2013 za HNS po stretnutí, vulgárne a urážlivé výroky voči R. Podľa príl. 1/3 b k DP, za použitia čl. 7/1 c, 10/1, 23/ d DP ukladá DK SFZ Lukášovi Zápotokovi disciplinárne opatrenie zastavenie pretekárskej činnosti na 4 súťažné stretnutia od 5.5.2013.

U. č. 810: Peter Palencsár (FK Bodva Moldava n/ Bodvou) III. LV, 24. kolo, 4.5.2013. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5 a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 5.5.2013.

U. č. 811: DK SFZ podľa čl. 14/1 a, b DP začína disciplinárne konanie voči Rastislavovi Kicovi (tréner Partizán Bardejov) – za HNS voči R počas stretnutia II. L, 29. kolo, 4.5.2013 s TJ Baník Ružiná. DK SFZ podľa čl. 15/2 DP ukladá menovanému zaslať vyjadrenie a stanovisko k HNS v termíne do 7 dní. Podľa čl. 14/4 DP DK SFZ predbežným opatrením ukladá Rastislavovi Kicovi zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovými stretnutiami až do ďalšieho rozhodnutia DK SFZ.

U. č. 812: DK SFZ podľa čl. 15/2 DP ukladá príslušnej odbornej komisiíi zaslať stanovisko k HNS Rastislava Kicu (tréner Partizán Bardejov) voči R stretnutia v termíne 7 dní.

U. č. 813: DK SFZ na základe podkladov zo stretnutia II. L. 29. kolo, 4.5.2013 medzi TJ Baník Ružiná – Partizán Bardejov, ukladá klubu TJ Baník Ružiná zaslať stanovisko k HNS hráčov Partizán Bardejov so špecifikáciou škôd, spôsobených v priestoroch štadióna v termíne do 7 dní.

U. č. 814: DK SFZ podľa čl. 14/1 a, b, c DP začína disciplinárne konanie voči Partizán Bardejov, za HNS hráčov po stretnutí II. L, 4.5.2013 s TJ Baník Ružiná. DK SFZ ukladá klubu Partizán Bardejov zaslať vyjadrenie s prijatými opatreniami na zamedzenie vzniku obdobných previnení s identifikáciou previnilcov v termíne do 7 dní a zaslať doklad o vysporiadaní škody na základe špecifikácie klubu TJ Baník Ružiná v termíne do 21 dní.

U. č. 815: DK SFZ podľa čl. 14/1 a, b, c DP začína disciplinárne konanie voči:
1) ŠK Slovan Bratislava – za HNS divákov, hrubé a urážlivé výroky voči súperovi, vnesenie a používanie pyrotechnických výrobkov, hádzanie predmetov na HP, poškodzovanie zariadenia štadióna v stretnutí finále SC – SP, 1.5.2013 v Ružomberku.
2) MŠK Žilina – za HNS divákov, hrubé a urážlivé výroky voči súperovi, vnesenie a používanie pyrotechnických výrobkov, hádzanie predmetov na HP, poškodzovanie zariadenia štadióna v stretnutí finále SC – SP, 1.5.2013 v Ružomberku.
3) AS Trenčín – za HNS divákov, hrubé a urážlivé výroky voči súperovi, vnesenie a používanie pyrotechnických výrobkov, NUS – umožnenie vnesenia a použitia pyrotechnických výrobkov, neidentifikáciu previnilcov v stretnutí CL, 29. kolo, 5.5.2013 s ŠK Slovan Bratislava.
4) MŠK Rimavská Sobota – za HNS divákov, urážlivé výroky voči súperovi so znakmi intolerancie, za NUS – neidentifikácia previnilcov v stretnutí II. L, 4.5.2013 s MFK Dolným Kubínom.
DK SFZ
ukladá klubom zaslať stanoviská a vyjadrenia s prijatými opatreniami v termíne do 15.5.2013.

U. č. 816: Róbert Močko (OFK Dunajská Lužná) – žiadosť o zmenu disciplinárneho opatrenia. DK SFZ podľa čl. 31/2 DP výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia, t. j. 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá na 3 mesiace od 7.5.2013 do 6.8.2013.

U. č. 817: DK SFZ berie na vedomie zistenia DS II. L, FK DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Michalovce, bez prijatia disciplinárnych záverov.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.