Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 10, 2015

2. kolo pripomienkového konania návrhu Súťažného poriadku futbalu potrvá do 17.4.

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz podľa čl. 11 ods. 1 až 5 a 7 Legislatívneho poriadku SFZ z 12.3.2013 predkladá futbalovej verejnosti návrh nového Súťažného poriadku futbalu do druhého kola pripomienkového konania a to po zapracovaní pripomienok a návrhov doručených v prvom kole pripomienkového konania a návrhov prijatých na zasadnutí VV SFZ dňa 7.4.2015.

Pripomienky k predloženému návrhu je možné zasielať do 17. apríla 2015 a to buď prostredníctvom emailovej adresy sutaznyporiadok@futbalsfz.sk alebo písomne na adresu: SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava s označením na obálke "Súťažný poriadok futbalu".

Návrh Súťažného poriadku futbalu vo formáte .pdf

Návrh Súťažného poriadku futbalu vo formáte .docx

Nový Súťažný poriadok futbalu by mal vstúpiť do platnosti od začiatku novej sezóny 2015/16

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.