Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 26, 2014

Aby nepykali aj slušní fanúšikovia

BRATISLAVA (ŠPORT) - Rozhovor redaktora denníka Šport Roberta Kotiana s členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky Petrom Sepešim

 
 
 
 
Fanúšikovia Trnavy v zápase 22. kola Corgoň ligy medzi tímami ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava. Bratislava, 16. marec 2014

Vlani schválený zákon o organizovaní športových podujatí platí už pre jarnú časť futbalovej Corgoň ligy – o jeho nuansách, prvých skúsenostiach a možnom inšpirovaní českých funkcionárov sa zhovárame s Petrom Sepešim, členom výkonného výboru SFZ a jedným z "otcov" spomínaného zákona.

Síce máme za sebou len štyri jarné corgoňligové kolá, ale aj jedno top derby Slovan – Trnava. Ako vnímate efektívnosť nového zákona o organizovaní športových podujatí cez prizmu týchto čerstvých skúseností?

"Snažím sa nevnímať to, čo sa deje, cez pocity svoje alebo iných ľudí, ale cez fakty, ktoré sú k dispozícii. Faktom je, že nedošlo k žiadnym vážnejším výtržnostiam (pyrotechniku a zapálený transparent si vyriešili medzi sebou už aj samotní fanúšikovia, čo je pozitívne), nedošlo k žiadnej ujme na zdraví, k žiadnym vážnejším škodám, ak nerátame zničené sedačky, ktoré sa chytili od zapáleného transparentu. Vidím veľkú snahu, nasadenie i jednotu bezpečnostných manažérov, členov usporiadateľských služieb delegátov, zástupcov obce i policajtov v spoločnom záujme, aby sa na Slovensku nestalo to, čo minulý víkend na stretnutí Baník Ostrava – Sparta, kde rodičia doslova svojimi telami chránili svoje deti pred letiacimi predmetmi a pyrotechnikou a odvádzali ich s veľkým strachom preč zo štadióna. Ktovie, kedy sa zase odhodlajú prísť s deťmi na štadión."

Disciplinárna komisia SFZ prijala dve uznesenia, adresované klubom Slovan Bratislava a Spartak Trnava, kde ich žiada o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu divákov voči riadiacemu orgánu, k používaniu pyrotechniky, poškodeniu majetku klubu a vyčíslenie vzniknutej škody. Signalizujú tieto dve uznesenia, že by kluby nezvládli organizáciu derby?

"Práve naopak, myslím si, že zápas bol vo všeobecnosti organizačne veľmi dobre zvládnutý, došlo však k spomínaným incidentom, ktoré disciplinárna komisia rieši štandardným spôsobom. Treba sa zaoberať tým, čo musí byť zabezpečené ešte lepšie, aby k takýmto incidentom nedošlo. Napríklad usporiadateľská služba dôverovala fanúšikom, keď im dovolila vniesť na štadión transparenty, ktoré vyjadrovali ich názor na nový zákon a neboli hanlivé. Tieto transparenty však boli z ľahko horľavého materiálu (papiera) a po vyvesení ich fanúšik podpálil, čím de facto narušil a sklamal dôveru usporiadateľskej služby. Nabudúce fanúšik bude musieť strpieť, keď do hľadiska takýto transparent z horľavého materiálu nebude vpustený. Kamerový systém však zrejme tohto fanúšika zaznamenal a verím, že bude vyvodená voči nemu právna zodpovednosť, vrátane náhrady škody, aby za excesy jednotlivcov nepykali aj slušní fanúšikovia. Takto postupne dostaneme z tribún tých, čo ohrozujú ostatných a ničia majetok futbalovej komunity. Peniaze za pokuty klubom nech idú radšej slušným fanklubom, to je podľa mňa dobrý model, ktorý aktivizuje slušných a uvedomelých fanúšikov, ktorí tiež musia prevziať svoj diel zodpovednosti za vnímanie futbalu v spoločnosti."

Ako ste vnímali výzvu fanúšikov voči vám osobne na tomto zápase? Stali ste sa adresátom nespokojnosti fanúšikov s novým zákonom.

"Nevnímal som ju vôbec osobne, vnímal som ju ako prejavenie názoru i výzvu k tomu, aby sme pôsobili na kluby, policajtov, prokurátorov, obce, zväzy, členov usporiadateľskej služby, ale aj na divákov a celú športovú verejnosť tak, aby pri aplikácii zákona všetci vnímali primeranosť prípadných opatrení a zásahov a zdravú sedliacku logiku, ktorá sa za každým ustanovením skrýva."

Máte vysvetlenie pre formuláciu "ultima racio" - posledný, krajný prostriedok - na transparente fanúšikov?

"Ultima racio je princíp, ktorého podstatou je, že prostriedky trestného práva a iné tvrdé sankčné opatrenia prichádzajú na rad až vtedy, keď nie je možné dosiahnuť žiadaný zákonný stav miernejšími prostriedkami. Som rád, že sa právne povedomie fanúšikov rozširuje, predpokladám však, že im to pošepkal nejaký právnik, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že tento princíp skutočne v právnej úprave je v mnohých riešeniach obsiahnutý. Keď sa však niekto dopustí vážneho deliktu a napriek tomu je arogantný, útočí na políciu, usporiadateľov alebo hasičov, namiesto toho, aby uznal, že sa previnil a snažil sa vec nejako urovnať a nahradiť škodu, takýto delikvent sa nemôže domáhať toho, že vec bude vybavená pohovorom, napomenutím alebo symbolickou pokutou. Ultima racio napríklad znamená, že keď sa niekto dostane do problému so zákonom, nedostane podmienečný trest odňatia slobody, ktorý sa veľmi ľahko môže zmeniť na výkon trestu odňatia slobody, ale že dostane trest zákazu účasti na športových podujatiach, ktorý sme práve z tohto dôvodu a za tým účelom do Trestného zákona doplnili. Nechceme plniť väznice a komplikovať život mladým ľuďom, ktorí si ho vlastne ohrozujú svojimi skutkami sami. V prvom rade chceme identifikovať a vylúčiť tých, ktorí nebudú akceptovať pravidlá väčšiny na verejných športových podujatiach."

Môže byť tento zákon príčinou odchodu časti fanúšikov z ligového futbalu?

"Povinnosti a zákazy pre fanúšikov vychádzajú zo základných zásad slušného správania ľudí na verejnosti s prihliadnutím na to, že je žiaduce, aby sa na športových podujatiach zúčastňovali aj deti, mládež a ženy, nie iba "hrubší chlapi". Má to byť výchovné prostredie, ktoré bude viesť deti k športu a aktívnemu životnému štýlu v rámci športovej komunity. Verím, že nový zákon nebude dôvodom odchodu, ale dôvodom zmeny správania niektorých fanúšikov, a práve naopak, mnohí, ktorí prestali chodiť, zase chodiť začnú aj so svojimi partnerkami a deťmi."

Aj česká strana začína uvažovať o registrácii fanúšikov, doživotných trestoch, polícii na štadiónoch počas rizikových zápasov – je toto uvažovanie ex post potvrdením správnosti slovenskej cesty boja s diváckym násilím?

"Slovenská cesta je kombináciou poznania ciest absolvovaných inými štátmi, doplnených o slovenskú znalosť a skúsenosť. Čas ukáže, s akým výsledkom. A opakovane zdôrazňujem, že dobrý zákon je len prvý predpoklad na to, aby sa niečo mohlo zmeniť. Zmenu však musí realizovať samotná divácka komunita. Uvedomelý prístup divákov, ktorí milujú futbal a svoj klub v medziach slušnosti, je podľa mňa ešte silnejší nástroj, ako je zákon. Zákon má iba pomôcť tomu, aby sa presadil názor väčšiny."

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.