Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 18, 2014

Druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ na svojom septembrovom zasadnutí prerokoval návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ, v ktorom boli zapracované odôvodnené pripomienky doručené v rámci prvého kola pripomienkového konania.

Futbalová a odborná verejnosť má v zmysle Legislatívneho poriadku SFZ možnosť pripomienkovať návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ 15 pracovných dní, t.j. do 8.10.2014. Pripomienky je možné zasielať elektronicky na emailovú adresu: rapp@futbalsfz.sk

Návrh predpisu je dostupný na tomto linku.

Návrh predpisu vo formáte PDF.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.