Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 29, 2016

Kováčik: "Športovci a právnici sa navzájom potrebujú"

POPRAD (SFZ/JURAJ ČURNÝ) - Účastníkov odbornej konferencie Šport a právo 2016 pozdravil aj prezident SFZ

 
 
 
 
Prezident SFZ Ján Kováčik počas príhovoru k účastníkom konferencie Šport a právo 2016. Poprad, 29. september 2016.

V Porade sa v dňoch 29.-30. septembra koná už 5. ročník odbornej konferencie Šport a právopod mottom "Na ceste od nepopulárnej no nevyhnutnej legislatívy k znalostnému manažmentu športu" 

Účastníkov okrem iných pozdravil aj prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a vo svojom vystúpení skonštatoval, že športovci a právnici sa navzájom potrebujú a sú na sebe závislí: "Keď chceme posunúť slovenský šport do pozície transparentného, čestného a dobrého prostredia, tak to môžeme urobiť len spoločnými silami. Táto cesta je dlhá a nachádzajú sa na nej viaceré zastavenia," poznamenal Kováčik s tým, že sa už toho podarilo spraviť veľa.

Zároveň zdôraznil, že do ďalšieho obdobia budú dôležité tri témy. "Prvou je zrozumiteľnosť. Je nesmierne dôležité, keď právnici tvoria športové normy, predpisy a zákony, aby si uvedomili, pre koho ich tvoria. Toto nám v poslednom období absentuje," uviedol prezident SFZ.

Druhým bodom je podľa jeho slov vyváženosť, kde uviedol príklad Zákona o športe. "Pri jeho tvorbe by mali byť vyvážene zastúpené práva a povinnosti všetkých zložiek, teda zväzov, klubov a športovcov. Treťou témou je realizovateľnosť. Pri tvorbe predpisov je dôležité poznať prostredie, v ktorom sa budú podľa predpisov riadiť," uzavrel Kováčik.

Počas prvého dňa vystúpilo trinásť lektorov s prednáškami, ktoré sa dotýkali rôznych aspektov prieniku športu, práva ako aj finančného zabezpečenia športu. Významnou témeou bola aj novela zákona o športe, pričom svoj pohľad na ňu prezentovali zástupcovia MŠVVaŠ ako aj ďalší účastníci konferencie. Podrobný program konferencie ako aj všetky podklady a prezentácie je možné nájsť na stránke UČPS.

Konferencia je vysielaná online v priamom prenose na YouTube konte SFZ.

V piatok 30. septembra bude konferencia pokračovať praktickými právno-ekonomickými témami, ako sú formy podpory športu zo súkromných zdrojov, ekonomické aspekty dobrovoľníctva v športe alebo zavedenie športových poukazov do praxe. 

Podľa prokurátora odboru legislatívy a ústavného práva Generálnej prokuratúry SR Petra Sepešiho je prínosom pre konferenciu široké spektrum športových odborníkov z rôznych oblastí. Zároveň doplnil, že jedným z cieľov je vylepšenie systému fungovania slovenského športu. Konferenciu organizuje občianske združenia Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a s podporou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.