Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 4, 2013

Národná rada SR schválila nový zákon o organizovaní športových podujatí

BRATISLAVA (TASR/SITA/SFZ) - Ján Kováčik: "Sme radi, že bol prijatý zákon, na ktorého príprave sa aktívne podieľali zástupcovia SFZ"

 
 
 
 
Poslanci na rokovaní 27. schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej bol prijatý nový zákon o organizovaní športových podujatí. Bratislava, 26. november 2011.

Výtržníkov na športových zápasoch bude štát od februára 2014 trestať tak, že im zakáže účasť na verejných podujatiach. Vyplýva to zo zákona o organizovaní verejných športových podujatí z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý dnes 115 hlasmi schválili poslanci NR SR, nikto nebol proti, 24 sa zdržalo.

Od februára tiež bude platiť, že na rizikových zápasoch sa budú môcť podávať, predávať a piť len alkoholické nápoje, ktorých obsah alkoholu nie je vyšší ako 4,1 percenta, čo zodpovedá desaťstupňovému pivu. Zmeny vypracoval rezort školstva v spolupráci s ministerstvami vnútra, spravodlivosti, Generálnou prokuratúrou SR, Slovenským futbalovým zväzom, Slovenským zväzom ľadového hokeja a Združením miest a obcí Slovenska.

"Cieľom zákona je regulovať predovšetkým tie podujatia, na ktorých dochádza k neslušnostiam či dokonca diváckemu násiliu (futbal, hokej), ako aj podujatia, kde je bezpečnostné riziko dané prítomnosťou väčšieho počtu osôb alebo naplnením kapacity hľadiska športového zariadenia," píše sa vo vládnom materiáli.

Zákon zároveň definuje medzinárodné podujatie, podujatie s osobitným režimom a rizikové podujatie a ich organizátorom vymedzuje konkrétne povinnosti. Právna norma sa pritom netýka malých podujatí do 300 účastníkov. Ak by však malé podujatie bolo označené ako rizikové alebo by sa malo konať mimo športového zariadenia, bude sa naň vzťahovať tento zákon v celom rozsahu.

Rizikové podujatie je podľa zákona také, ktoré takto označil organizátor, športový zväz, obec alebo Policajný zbor, keďže pri nich hrozí narušenie verejného poriadku alebo ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku či životného prostredia. Podujatia s osobitným režimom majú byť napríklad zápasy s účasťou 4000 divákov alebo vysokou obsadenosťou štadióna.

Vstupenky na rizikové podujatie pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo budú vystavované na meno a priezvisko diváka a na podujatie bude môcť vstúpiť až po overení totožnosti. Organizátor bude tiež musieť zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach nevnášali účastníci štátne symboly iných štátov. V záujme posilnenia prevencie sa nesmú vnášať ani tzv. extrémistické symboly vyjadrujúce potláčanie základných ľudských práv a slobôd na podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude posudzovať ako priestupok diváckeho násilia ešte pred vyvesením transparentu s nelegálnym obsahom na štadióne.

Podľa zákona musia byť vyčlenené samostatné sektory pre priaznivcov domáceho družstva a pre priaznivcov hostí. V sektoroch hostí musí byť aspoň jedna časť pre divákov so vstupenkami vyššej kategórie a aspoň jedna časť pre divákov so vstupenkami nižšej kategórie.

Rizikoví fanúšikovia, a to či už na základe predchádzajúcich postihov alebo na základe ich správania sa napríklad na stanici, letisku, parkoviskách či v pohostinských zariadeniach, sa nedostanú na športové podujatie. Návrh zákona tiež prináša v trestnom konaní nový alternatívny druh trestu - zákaz účasti na verejných podujatiach. Postihovať bude tú oblasť života páchateľa, v rámci ktorej sa trestného činu dopustil. Obvinený alebo odsúdený sa bude musieť dostaviť na príslušný útvar Policajného zboru SR v mieste obvyklého pobytu. Prísnejší má byť postih za priestupky diváckeho násilia a priestupkovú recidívu. Za priestupok diváckeho násilia hrozia fanúšikom pokuty až do 1500 eur. Ak priestupky spáchajú počas podujatia, ktoré je označené ako rizikové, zaplatiť môžu až 3000 eur.

Výtržníkov bude môcť súd potrestať až desaťročným zákazom účasti na verejných podujatiach. Trest má hroziť tomu, kto sa dopustí úmyselného trestného činu v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, alebo ak to vyžaduje ochrana verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo majetku. Mladistvým sa účasť na verejných podujatiach bude môcť zakázať maximálne na päť rokov. Ak si svoje povinnosti pri rizikovom podujatí nesplní organizátor, hrozí mu pokuta až do 50-tisíc eur. Po novom bude správne delikty prerokúvať miestne príslušný orgán štátnej správy, nie obec.

Národný športový zväz futbalu a národný športový zväz hokeja majú dostať povinnosť vytvárať a prevádzkovať informačný systém. Ten bude evidovať osoby so zákazom účasti na verejných podujatiach, či tie, ktoré boli odsúdené za trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí.

"Sme veľmi radi, že slovenský parlament výraznou väčšinou prijal zákon, na príprave ktorého sa aktívne podieľali zástupcovia Slovenského futbalového zväzu," uviedol na margo schváleného zákona prezident SFZ Ján Kováčik a dodal: "Sme pripravení v rámci našich kompetencií a povinností prispieť k tomu, aby sa stal účinným nástrojom na eliminovanie negatívnych javov, ktoré pri niektorých športových stretnutiach evidujeme. Spoločne s projektom modernizácie, rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov je to ďalší krok k tomu, aby sme na štadióny pritiahli všetkých športových fanúšikov."

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.