Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 19, 2013

Návrh nového disciplinárneho poriadku prešiel ďalším kolom rokovaní

BRATISLAVA (SFZ) - Zajtra sa končí termín pre 2. kolo pripomienkového konania

 
 
 
 

17. septembra 2013 sa v sídle Stredoslovenského futbalového zväzu v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny SFZ (Peter Sepeši, Renáta Munková a Peter Mihál) k navrhovanému novému Disciplinárnemu poriadku SFZ. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie návrhu Disciplinárneho poriadku SFZ a zapracovanie pripomienok odborníkov z "disciplinárnej praxe". Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia regionálnych a oblastných futbalových zväzov pôsobiaci v príslušných disciplinárnych komisiách, ako aj zástupca MŠK Žilina, a.s.

Po úvode k predloženému návrhu, ktorý odprezentovali Peter Sepeši a Peter Mihál sa účastníci zaoberali znením jednotlivých článkov návrhu disciplinárneho poriadku. Druhé kolo pripomienkového konania potrvá do 20.9.2013, do kedy môžu všetci členovia futbalovej rodiny zasielať svoje pripomienky k návrhu disciplinárneho poriadku.

Po ich doručení budú následne všetky zaslané pripomienky vyhodnotené členmi pracovnej skupiny SFZ, odkonzultované s členmi disciplinárnej komisie a na októbrové, resp. novembrové zasadnutie výkonného výboru SFZ bude predložený dopracovaný návrh Disciplinárneho poriadku SFZ na prerokovanie.

Text návrhu Disciplinárneho poriadku SFZ zverejneného na pripomienkovanie nájdete tu.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.