Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 23, 2013

Prezident SR podpísal zákon o organizovaní verejných športových podujatí

BRATISLAVA (TASR) - Zákon nadobudne účinnosť od 1.2.2014

 
 
 
 
Budova, kde sídli Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Bratislava, 23. október 2010.

Výtržníkov na športových akciách bude štát od februára 2014 trestať tak, že im zakáže účasť na verejných podujatiach. Vyplýva to zo zákona o organizovaní verejných športových podujatí z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý podpísal prezident SR Ivan Gašparovič.

Od februára tiež bude platiť, že na rizikových zápasoch sa budú môcť podávať, predávať a piť len alkoholické nápoje, ktorých obsah alkoholu nie je vyšší ako 4,1 percenta, čo zodpovedá desaťstupňovému pivu. Zmeny vypracoval rezort školstva v spolupráci s ministerstvami vnútra, spravodlivosti, Generálnou prokuratúrou SR, Slovenským futbalovým zväzom, Slovenským zväzom ľadového hokeja a Združením miest a obcí Slovenska. "Cieľom zákona je regulovať predovšetkým tie podujatia, na ktorých dochádza k neslušnostiam či dokonca diváckemu násiliu (futbal, hokej), ako aj podujatia, kde je bezpečnostné riziko dané prítomnosťou väčšieho počtu osôb alebo naplnením kapacity hľadiska športového zariadenia," píše sa vo vládnom materiáli.

Zákon zároveň definuje medzinárodné podujatie, podujatie s osobitným režimom a rizikové podujatie a ich organizátorom vymedzuje konkrétne povinnosti. Právna norma sa pritom netýka malých podujatí do 300 účastníkov. Ak by však malé podujatie bolo označené ako rizikové alebo by sa malo konať mimo športového zariadenia, bude sa naň vzťahovať tento zákon v celom rozsahu.

Rizikové podujatie je podľa zákona také, ktoré takto označil organizátor, športový zväz, obec alebo Policajný zbor, keďže pri nich hrozí narušenie verejného poriadku alebo ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku či životného prostredia. Podujatia s osobitným režimom majú byť napríklad zápasy s účasťou 4000 divákov alebo vysokou obsadenosťou štadióna.

Vstupenky na rizikové podujatie pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo budú vystavované na meno a priezvisko diváka a na podujatie bude môcť vstúpiť až po overení totožnosti. Organizátor bude tiež musieť zabezpečiť, aby pri domácich podujatiach nevnášali účastníci štátne symboly iných štátov. V záujme posilnenia prevencie sa nesmú vnášať ani tzv. extrémistické symboly vyjadrujúce potláčanie základných ľudských práv a slobôd na podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude posudzovať ako priestupok diváckeho násilia ešte pred vyvesením transparentu s nelegálnym obsahom na štadióne.

Podľa zákona musia byť vyčlenené samostatné sektory pre priaznivcov domáceho družstva a pre priaznivcov hostí. V sektoroch hostí musí byť aspoň jedna časť pre divákov so vstupenkami vyššej kategórie a aspoň jedna časť pre divákov so vstupenkami nižšej kategórie.

Výtržníkov bude môcť súd potrestať až desaťročným zákazom účasti na verejných podujatiach. Trest má hroziť tomu, kto sa dopustí úmyselného trestného činu v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, alebo ak to vyžaduje ochrana verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo majetku. Mladistvým sa účasť na verejných podujatiach bude môcť zakázať maximálne na päť rokov. Zákon stanovuje aj pokuty za priestupky diváckeho násilia, a to vo výške 1500 eur, priestupky vykonané na rizikovom podujatí môžu stáť výtržníkov až 3000 eur.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) majú dostať povinnosť vytvárať a prevádzkovať informačný systém. Ten bude evidovať osoby so zákazom účasti na verejných podujatiach, či tie, ktoré boli odsúdené za trestné činy spáchané v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.