Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 6, 2015

Pripomienkovať návrh nového Súťažného poriadku futbalu možno do 27. marca (copy 1)

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz podľa čl. 11 ods. 1 až 5 a 7 Legislatívneho poriadku SFZ z 12. 3. 2013 predkladá futbalovej verejnosti na pripomienkovanie návrh nového Súťažného poriadku futbalu. Pripomienky k návrhu je možné zasielať 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, to znamená od 9. do 27. marca 2015 a to buď prostredníctvom emailovej adresy sutaznyporiadok@futbalsfz.sk alebo písomne na adresu: SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava s označením na obálke "Súťažný poriadok futbalu".

Návrh Súťažného poriadku futbalu na stiahnutie

Obsah návrhu Súťažného poriadku futbalu na stiahnutie

Medzi hlavné ciele návrhu patrí predovšetkým jeho zosúladenie s ostatnými normami SFZ a UEFA, implementácia filozofie "futbal bez papiera" prostredníctvom Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), precizovanie systému postupov a zostupov a v neposlednom rade aj uľahčenie fungovania družstiev, ktoré majú problém s dostatočným počtom hráčov prostredníctvom inštitútu striedavého štartu.

Nový Súťažný poriadok futbalu by mal vstúpiť do platnosti od začiatku novej sezóny 2015/16

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.