Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 2, 2013

Program konferencie Šport a právo 2013

POPRAD (SFZ/UČPS) - Celý priebeh konferencie bude vysielaný online oficiálnom You Tube konte Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

V kongresových priestoroch Aquacity Poprad sa 3. a 4. októbra uskutoční odborná konferencia

ŠPORT A PRÁVO 2013

ktorú organizujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský futbalový zväz a Učená právnická spoločnosť.


PROGRAM

ŠTVRTOK 3.10.2013

10:00 – 10:25

Úvodné slovo moderátorov konferencie

JUDr. Peter Sepeši - prokurátor GP SR, člen výkonného výboru SFZ a člen Rady UčPS
Mgr. Jaroslav Čollák - denný doktorand Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach; člen UčPS

Príhovory za organizátorov konferencie

MŠVVaŠ SR: Ing. Ladislav Čambal - generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport
SFZ: Ján Kováčik - prezident SFZ
UčPS: doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - prodekan Fakulty práva PEVŠ pre bakalárske štúdium a zahraničné vzťahy a člen Rady UčPS.


10:25 – 10:40

Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu esej

Predstavenie ocenených prác (JUDr. Žaneta Surmajová PhD. - predsedníčka hodnotiacej komisie) a odovzdanie vecných cien od vydavateľstiev Eurokódex, C.H.BECK a Iura Edition.


10:40 – 11:30

Zákon o organizovaní športových podujatí

JUDr. Žaneta Surmajová PhD. a JUDr. Peter Sepeši
Čo ponúka a čo prinesie nový zákon o organizovaní športových podujatí a zmena ďalších súvisiacich zákonov.

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Opatrenia sankčného a pseudo-sankčného charakteru ako právne nástroje na elimináciu “problémových” fanúšikov.

Odborný panel:
Ing. Ladislav Čambal
JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Ing. Ján Letko
Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD.
JUDr. Jozef Čorba, PhD.
Mgr. Marek Majtán


11:40 – 12:30

Vecný zámer nového zákona o športe - úvod

Ing. Ladislav Čambal
K procesu prípravy nového zákona o športe.

JUDr. Peter Sepeši
Osnova nového zákona o šport.

doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Nedostaňme šport do postavenia mimo hry - návrh vecného zámeru zákona o športe v procese prebiehajúcej rekodifikácie civilného práva v SR.

Odborný panel:
Ing. Ladislav Čambal
doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
JUDr. Pavel Hamerník, PhD.
JUDr. Peter Šustek PhD.
JUDr. Peter Sepeši
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
JUDr. Jozef Čorba PhD.
Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
Mgr. Katarína Mravíková
Dr. Miroslav Motyčík
Mgr. Peter Dedík, PhD.


13:30 – 15:30

Vecný zámer nového zákona o športe

JUDr. Pavel Hamerník, PhD.
Horizontalita lidských práv ve vztahu ke sportu.

JUDr. Petr Šustek PhD.
Zákonná regulace sportu - návrhy a podněty.

JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
Vzťah právnych a športových noriem na príklade disciplinárneho konania.

JUDr. Peter Sepeši
Národný športový zväz - povinné prvky garantujúce demokraciu, otvorenosť a kontrolovateľnosť riadiacich a rozhodovacích procesov v rámci športovej autonómie.

JUDr. Jozef Čorba, PhD.
Športový klub ako osobitný právny subjekt?

JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
Postavenie profesionálnych športovcov a hráčskych agentov a ich zmluvné vzťahy podľa vzoru portugalského zákona.


15:50 – 17:00

Vecný zámer nového zákona o športe

Mgr. Katarína Mravíková
Prijímateľ dotácie v športe.

Dr. Miroslav Motyčík
Súčasné právne nástroje v oblasti antidopingu.

Mgr. Peter Dedík, PhD.
Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky.

Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
Šport ako terra incognita alebo res publica?: Ako by mohla zmena zákona o slobodnom prístupe k informáciám pomocť nielen športu.PIATOK - 4. októbra 2013

09:00 - 09:40

Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky:
"Športové právo je tu!"

JUDr. Pavel Hamerník PhD.
O důsledcích rozhodnutí Švýcarského federálního tribunálu v kauze Matuzalem.

Mgr. Jaroslav Čollák
Novácia v športe - právny inštitút či zneužívanie práva.

Odborný panel:
Mgr. Marek Majtán
JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
JUDr. Jozef Čorba; PhD.
JUDr. Peter Sepeši
Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
Mgr. Jaroslav Čollák


10:15 - 11:00

Nové prostriedky zabezpečenia spravodlivosti v SFZ
Komora SFZ pre riešenie sporov:
"Kto neplní športové záväzky - nesúťaží"

Mgr. Marek Majtán
Komora SFZ pre riešenie sporov - predstavenie konceptu.

JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
Spravodlivý proces? Princípy a zásady "športového procesného práva".

Odborný panel:
JUDr. Juraj Kuráň, CSc.
Mgr. Marek Majtán
JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M, MA
JUDr. Jaroslav Rybánsky
JUDr. Jozef Čorba PhD.
JUDr. Peter Sepeši
Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
Mgr. Jaroslav Čollák


11:15 - 12:00

Subjekty v športe a ich možnosti transformácie na inú právnu formu - právo, teória a prax
"Ako nezaniknúť a dostať viac prostriedkov k mládeži?"

JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
Transformácia právnických osôb na inú právnu formu v podmienkach SFZ podľa novej smernice.

JUDr. Jozef Čorba, PhD.
Niektoré úskalia transformácie športových klubov.

Krisztina Varga
Maďarská schéma daňového zvýhodnenia určená na financovanie športovo- talentovanej mládeže: príklad i pre Slovensko?!

Odborný panel:
JUDr. Miroslav Hlivák, LL.M
JUDr. PaedDr. Jozef Malich
JUDr. Jozef Čorba, PhD.
JUDr. Peter Sepeši
Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
JUDr. Jaroslav Rybánsky


12:15 – 12:30

Záverečné slovo moderátorov konferencie

JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Jaroslav Čollák - zhrnutie zaujímavých názorov , podnetov a záverov

Celý priebeh konferencie bude vysielaný online na webstránke Slovenského futbalového zväzu.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.