Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 10, 2014

Projekt prípravy nového zákona o športe - projekt, ktorý sa môže stať vzorom

BRATISLAVA (ucps.sk) - Článok zo stránky Učenej právnickej spoločnosti o príprave nového zákona o športe

 
 
 
 
Logo Učenej právnickej spoločnosti. Bratislava, 29. januára 2013.

Niekoľko slov na úvod

Dnes platný a účinný zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoŠ") je zákonným predpisom upravujúcim oblasť športu, športovej obce a vzťahy vznikajúce pri športe. Robí tak predovšetkým z pohľadu verejného práva, pod prizmou organizácie a podpory športu z pozície štátnej moci. Zákonný predpis by sa však nemal zameriavať iba na verejnoprávne otázky upravovanej oblasti, mal by mať schopnosť uspokojivo pomenovať, upraviť, a moderne podchytiť vzťahy medzi subjektmi práva aj v súkromnoprávnej rovine. V priestore športu uvedené platí mnohonásobne viac, keďže šport sa vo svojej podstate a predovšetkým, v nadväznosti na potenciál športu, mení. V úvode spomínaný zákonný predpis sa v mnohých ohľadoch dá pokladať za zákonný predpis, ktorý upravuje vzťahy v športovom sektore postačujúcim spôsobom, no tvrdenie, že v niektorých súvislostiach sa stáva opak pravdou, je aktuálne každým dňom viac a viac.

Pokračovanie článku na www.ucps.sk

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.