Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 21, 2014

Prvé zasadnutie odbornej komisie k implementácii zákona 1/2014

BRATISLAVA (SFZ) - Prezídium Policajného zboru v Bratislave v zmysle zákona č. 1/2014 zriadilo odbornú komisiu

 
 
 
 
Prvé zasadnutie odbornej komisie zriadenej Prezídiom Policajného zboru, ktorej úlohou je zostavenie otázok na testovanie podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí. Bratislava, 21. marec 2014.

Generálny sekretár SFZ Jozef Kliment dnes v sídle Slovenského futbalového zväzu privítal členov novej odbornej komisie, ktorú Prezídium Policajného zboru zriadilo na základe zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí § 13 ods. 7. Ako už samotný názov komisie - odborná komisia pre vypracovanie testov na overenie odbornej spôsobilosti hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov verejného športového podujatia napovedá, hlavnou úlohou komisie je vypracovať otázky pre testovanie.

Oblasti, ktorých sa otázky budú týkať, sú definované už v samotnom zákone a jedná sa o samotnú právnu úpravu súvisiacu s organizovaním podujatí, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, základné vedomosti a praktické zručnosti pre poskytnutie prvej pomoci, základné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre zabezpečenie požiarnej ochrany a praktické riešenie núdzových situácií a modelových situácií.

Predsedom komisie bol členmi jednoznačne zvolený člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši a koordinátorom činnosti komisie sa stal Peter France, bezpečnostnzý manažér SFZ. Podpredsedami komisie budú vedúci pracovných skupín pre jednotlivé oblasti stanovené zákonom a na prvej schôdzi boli zvolení: Žaneta Surmajová (právna úprava), Pavol Komár (požiarna ochrana) a Ján Ukrop (núdzové situácie a modelové riešenia). Navrhovaní podpredsedovia pre ostatné oblasti neboli na zasadnutí prítomní, preto ich zvolenie komisia presunula na ďalšie zasadnutie. 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.