Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 2, 2016

Sepeši: "Konferencia Šport a právo si získala nespochybniteľný odborný kredit"

POPRAD (SFZ/JURAJ ČURNÝ/TASR) - V piatok sa skončil 5. ročník výnimočnej odbornej konferencie, pozdravil ju aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan

 
 
 
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan na odbornej konferencii Šport a právo.  Poprad, 30. september 2016.

Lektori zo Slovenska i zahraničia prezentovali v piatok 20.9. svoje poznatky súvisiace s problematikou športového práva na dvojdňovej konferencii v Poprade. Podtitulom už 5. ročníka konferencie Šport a právo bolo motto "Na ceste od nepopulárnej, no nevyhnutnej legislatívy k znalostnému manažmentu športu." So svojimi poznatkami vystúpilo mnoho osobností, napríklad Ján Kováčik, Martin Kohút či Američan Alan Graig, ale aj minister školstva SR Peter Plavčan.

V Rade ministrov, ktorá sa zaoberá športom, zaznievali v ostatnom období dve hlavné témy. Jednou je podpora talentu v športe a druhou je čistota v ňom, uviedol dnes v Poprade počas konferencie Šport a právo minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Rovnako podotkol, že je potrebné urýchlene pracovať na návrhu zákona na zriadenie fondu na podporu športu.

"V programovom vyhlásení vlády má šport samostatnú kapitolu. Okrem všeobecných úloh sú tam aj tie konkrétne, ktoré sa týkajú investícií do športových zariadení alebo športovej infraštruktúry. Považujeme za dôležité podporovať šport," uviedol Plavčan. Podľa jeho slov práve šport podporuje zdravý životný štýl detí a mládeže. Téma podpory športu je jednou z hlavných tém v oblasti predsedníctva SR v EÚ. V rámci zasadnutia Rady športu v EÚ na ostatnom zasadnutí podľa Plavčana rezonovali dve témy. "Prvou je podpora talentu detí a mládeže. Téma športu rezonuje naprieč všetkými radami ministrov, ktoré sa momentálne v rámci nášho predsedníctva uskutočňujú. Druhou významnou témou je čistota v športe. Budeme sa zaoberať dopingom a aj organizačnými činnosťami, ako pokračovať ďalej v športe, ako dosiahnuť, aby bol korektný," vysvetlil minister.

"Máme viacero ambícii, napríklad aby sa upravilo poskytovanie finančných prostriedkov. 35 percent prostriedkov, ktoré sú uznané športovým zväzom, by mali byť určené pre mládež. Chceme dosiahnuť, aby prostriedky boli orientované na športujúce deti a mládež," doplnil Plavčan. Podľa jeho slov je potrebné čím skôr zriadiť Radu vlády pre šport. V tejto rade by mali mať zastúpenie športovci, teda olympionici, paraolympionici, zopár úradníkov, ale aj zástupcovia zväzov. "Je potrebné rýchlo pracovať na návrhu zákona na zriadenie fondu na podporu športu, ktorý by sa mal pokúsiť skĺbiť štátne a súkromné zdroje na podporu športu."

Jednou z tém konferencie bolo hľadanie právnych riešení k naplneniu programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu. "Z môjho pohľadu má konferencia veľký význam. Chcel som zdôrazniť, ale počas konferencie to už nebolo pre krátkosť času možné, že veľa ľudí je proti novému Zákonu o športe a ozývajú sa kritické hlasy. Je to tým, že nie všetci sú znalí a nie všetci si to dôkladne prečítali. Je na nás, ktorí robíme v športe, aby sme prispievali tým, že pomôžeme tvorcom zákona a aby sme sa snažili udržať s nimi krok. Oni študujú zákony nielen u nás na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách," uviedol Ivan Šulek, ktorý na konferencii vystúpil s témou Európske mesto športu 2016 - názorný príklad spolupráce s Učenou právnickou spoločnosťou pri uplatnení Zákona o športe. Práve táto téma otvorila druhý deň konferencie.

V jej priebehu vystúpil aj projektový manažér Slovenského futbalového zväzu Peter Dedík. "Nedávno som sa zúčastnil na konferencii v Štrasburgu, ktorá sa venovala propagácii a implementácii Dohovoru Rady Európy v boji proti manipulácii športových súťaží. Nič nebráni tomu, aby aj Slovenská republika podpísala tento Dohovor. Odporučil som to ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Petrovi Plavčanovi, ktorý sa tiež zúčastnil na konferencii v Poprade. Spomenul som aj viacero častí Dohovoru, ktoré sme už implementovali v našej legislatíve. Tým som myslel Zákon o športe, ale aj novelu trestného zákona a aj novelu Zákona o hazardných hrách, ktorá je teraz v legislatívnom procese. Napriek tomu, že sme ešte zatiaľ nepodpísali tento Dohovor, už sme implementovali asi dve tretiny odporúčaní z neho. Samotný podpis toho Dohovoru by mal byť iba formálnou vecou," povedal Dedík.

Viacero prednášajúcich sa venovalo téme Zákona o športe, ktorého prijatie prináša rôzne reakcie zainteresovaných. "Veľa klubov nemalo prakticky žiadne informácie o novom Zákone o športe. Právne povedomie bolo na nízkej úrovni. My ako mesto Košice dávame dotácie pre kluby a tie dotácie sa správajú ako štátne dotácie. Aj preto musia byť kluby registrované a účet musí byť transparentný. Je preto potrebné zverejňovať účel finančných prostriedkov na internete. Teraz budeme pracovať na Všeobecne záväznom nariadení pre dotácie, aby to všetko bolo v súlade so zákonom o športe," poznamenal Šulek. Vo svojom vystúpení vyzdvihol úspešný projekt mesta Košice, ktoré sa v roku 2016 pýši titulom Európske mesto športu.

Jedným zo zahraničných hostí konferencie bol Američan Alan Craig. "Hovoril skutočne pútavo. Jeho vystúpenie bolo o tom, ako sa buduje láska k športu a prečo sú Američania v športe takí dobrí. Vravel o dôvodoch úspechu amerického športu a aj o tom, ako a prečo dávajú Američania peniaze do športu, najmä školského. Radi víťazia a ľudia, ktorí sú riaditeľmi veľkých spoločností radi dajú peniaze do svojich obľúbených klubov. Často sa u nich stáva, že niektoré športy majú viac peňazí zo súkromných firiem než od štátu. To sa mi veľmi páči. My sa v Košiciach snažíme budovať u ľudí nadšenie, aby radi víťazili, aby mali radi šport a aby ich to bavilo," priblížil Ivan Šulek.

Konferencia v Poprade potvrdila význam tohto podujatia a priniesla poznatky všetkým zúčastneným. "Páčila sa mi aj prednáška pána Letka. On je odborník, "ajťák," a vravel o pestovaní športu na školách. Presne to robíme aj my. Na konferencii sa objavilo aj mnoho odborných tém. Napríklad o sponzoringu, o ktorom rozprávala pani Zajíčková. Je to tím veľmi schopných a aktívnych ľudí. Všetkých poznám z predošlých stretnutí a kedykoľvek sú schopní komunikovať a na každú otázku vedia odpovedať. Je to radosť s nimi pracovať," dodal Šulek.

Konferenciu Šport a právo 2016 zhodnotil po jej skončení aj jeden z jej hlavných organizátorov - Peter Sepeši.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.