Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 7, 2014

Status hráča a kompenzácie podľa judikatúry CAS

BRATISLAVA (SFZ) - Výňatok z prednášky "Judikatúra CAS vo veciach futbalu" preložil do slovenčiny Marek Majtán

 
 
 
 

Prednáška Judikatúra CAS vo veciach futbalu - plné znenie (PDF)

Na tretej konferencii CAS a Švajčiarskej advokátskej komory v Lausanne mal na jeseň 2010 prednášku Dr. Jean-Phillipe Dubey (právny poradca) prednášku o judikatúre CAS vo veciach futbalu. Výňatok z tejto prednášky o aktuálnej téme preložil Marek Majtán.

Stanovy FIFA uznávajú právomoc CAS prejednávať odvolania voči rozhodnutiam FIFA od 1.1.2004. Od tohto dátumu CAS riešil viac ako tisíc prípadov rozhodnutí futbalových orgánov (FIFA, UEFA alebo národných zväzov). Obsahom príspevku Dr. Dubeya bolo predstavenie niekoľkých rozhodnutí vo vzťahu k témam statusu hráčov, tréningovej kompenzácie a oprávneného dôvodu na porušenie alebo jednostranné vypovedanie pracovnej zmluvy.

Dubey hovorí, že podľa Regulations on the Status and Transfer of Players (ďalej iba RSTP) senáty CAS opakovane uviedli, že hráči, ktorí sa zúčastňujú na organizovanom futbale sú buď amatéri alebo profesionáli a toto jednoznačné ustanovenie nedáva priestor na tretí, hybridný status. Podmienkou je splnenie kritéria podľa čl. 2 RSTP: "Profesionál je hráč, ktorý má so svojím klubom uzatvorenú písomnú zmluvu a ktorý je za hranie futbalu platený viac, než sú jeho reálne vynaložené náklady." Profesionálny status hráča je, ako uvádza Dubey vo svojej prednáške, exkluzívne definovaný v RSTP bez akejkoľvek referencie na národné predpisy a táto nadradenosť sa neuplatňuje len pri medzinárodných transferoch, ale aj na národnej úrovni. Pokračovaním tohto tvrdenia je potom aj fakt, že keďže členovia FIFA sú povinní "vždy sa plne podriadiť stanovám, predpisom, nariadeniam a rozhodnutiam orgánov FIFA", sú ustanovenia RSTP nadradené nad nezosúladené predpisy národných zväzov.

Zaujímavým bodom prednášky je rozhodnutie CAS v prípade CAS 2008/A/1485, v ktorom išlo o spor medzi dánskym klubom a FIFA ohľadom maloletých hráčov. Senát na záver okrem iného poznamenal, že status "profesionála" a "amatéra" tak, ako je definovaný v RSTP, nesmie byť zamieňaný za akýkoľvek iný status, ktorý nie je špecifický pre RSTP alebo pre činnosť hrania futbalu ako napr. status "zamestnanca" alebo "študenta".

Obsiahlou časťou prednášky sú kompenzácie. Dr. Dobey sa zaoberal najmä dvoma špecifickými - kompenzácia za výchovu a solidárny príspevok. Autor uvádza nielen princíp týchto kompenzácií a právne podmienky na ich uplatnenie, ale i definíciu výchovného obdobie či kalkuláciu kompenzácie podľa platných rozhodnutí CAS.

Záverečným bodom prednášky Dr. Dobeya bolo definovanie dôvodov pre ukončenie pracovnej zmluvy zo strany hráčov i klubu. Autor uvádza, že RSTP ed. 2010 nedefinuje ďalej, rovnako ako predchádzajúce vydania, čo je opravnený dôvod (pozn. prekladateľa - ani ed. 2012), preto, podľa Dobeya, definícia oprávneného dôvodu a či tu oprávnený dôvod je, musia byť založené individuálne podľa okolností každého jednotlivého prípadu.

Prednáška Judikatúra CAS vo veciach futbalu - plné znenie (PDF)

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.