Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

July 8, 2013

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

BRATISLAVA (SFZ) - S členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky Petrom Sepešim sme sa porozprávali o pozadí súťaže o účasť na tohtoročnej konferencii Šport a právo

 
 
 
 
Člen Výkonného výboru SFZ a zástupca Učenej právnickej spoločnosti Peter Sepeši. Bratislava, 2. júla 2013.

Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz pripravili pre právnickú verejnosť zaujímavú súťaž. "Je to súťaž určená pre všetkých právnikov, ktorých zaujíma tematika športu a práva a jej spojenia. Je to moderná väzba, ktorá je predmetom štúdia najmä v posledných desiatkach rokov, nemá takú dlhotrvajúcu tradíciu ako iné klasické právne odvetvia, ale cieľom tejto akcie je podnietiť mladých ľudí i právnikov v zrelých rokoch, aby našli problém týkajúci sa športového práva, popísali ho, skúsili načrtnúť jeho príčiny a navrhnúť jeho riešenia," povedal o súťaži člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši.

Prehrať video

Pre Učenú právnickú spoločnosť nie je v tejto súťaži dôležitá konkrétna oblasť problémov, v súťaži nájdu svoje miesto všetky podnety, ktoré sa týkajú športového práva. "Najmä preto, lebo je možné, že sa budeme spolupodieľať na tvorbe zákona o športe, budeme mať tú česť a príležitosť. Či už z pohľadu SFZ alebo UčPS a komunity právnikov športového práva, ktorí sú významne v tejto inštitúcii zaangažované. Aby mohol byť pripravený nový zákon o športe, dobrý zákon o športe, je dobré možno rok diskutovať a urobiť niečo preto, aby vznikli slovné alebo písomné príspevky, aby bola platforma, najlepšie internetové stránky a je dobré, ak sú interaktívne," vysvetlil pozadie súťaže.

Úspešná esej by mala teda pomenovať problém, poskytnúť riešenie a prezentovať právny názor. "Každý z nás, kto má rád šport, žije v nejakej komunite, športuje a v rámci tejto športovej činnosť, či už na úrovni amatérskeho športu alebo niektorí na úrovni výkonnostného športu, sa stretáva s tým, kde všade sa deje niečo, na čo by malo právo reagovať, čo by mohlo právo nejakým spôsobom posunúť, ak by sme sa spoločne dohodli na nejakých nových, lepších pravidlách v oblasti športu," povedal Sepeši. "Každý z právnikov, ktorí predpokladám sa zapoja do tejto súťaže, je svojím spôsobom v srdci športovec a chcel by tomu športu pomôcť, to by mala byť hlavná motivácia a dať tejto spoločnosti nejakú informáciu, znalosť a ponúknuť aj pohľad na to, ako by sa táto znalosť mala využiť a zúročiť do nejakého riešenia."

Odmenou by malo byť autorom v prvom rade hrdosť na vytvorené dielo. "Každého autora poteší, ak okrem toho má ešte nejaký ďaľší benefit. V tomto prípade by to mala byť možnosti účasti pre tých naj v októbri na druhom ročníku konferencie Šport a právo, ktorú organizuje Slovenský futbalový zväz spoločne s Učenou právnickou spoločnosťou. Vždy je to subjektívne hodnotenie, ale budeme sa snažiť hodnotiť to pomocou odborníkov, využijeme redakčnú radu časopisu Magister Offciorum a ďaľších právnikov v oblasti športového práva - pána Gábriša, pána Čorbu, pána Križana, pána Hliváka a ďaľších právnikov, ktorých oslovíme, aby nám pomohli s hodnotením príspevkov, ktoré dostaneme," prezradil Peter Sepeši. Z minuloročnej konferencie mali SFZ aj UčPS veľmi dobrý pocit, že bola prínosom pre slovenskú športovú a právnickú komunitu, preto padlo rozhodnutie pripraviť konferenciu aj v roku 2013 k aktuálnym témam v oblasti športového práva.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.