Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 3, 2013

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 otvára nové témy

POPRAD (SFZ) - Predmetom diskusie by sa medzi športovou a legislatívnou obcou mali stať témy ako ovplyvňovanie výsledkov, postavenie športovca ako zamestnanca i návrh zákona o športe

 
 
 
 
Účastníci konferencie Šport a právo počas uvítacieho príspevku Petra Sepešiho. Poprad, 3. október 2013.

V Poprade sa dnes zišli odborníci z oblasti práva a športu, aby spoločne na konferencii "Šport a právo" prediskutovali aktuálne otázky z tejto oblasti. Už druhýkrát pripravuje túto konferenciu trio Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský futbalový zväz a Učená právnická spoločnosť. "Mám veľmi dobrý pocit. Všetky príspevky, ktoré zatiaľ zazneli, sú veľmi podnetné," povedal prezident SFZ Ján Kováčik.

Prehrať video

"Pre mňa je dôležité absolvovať túto konferenciu, pretože by som musel hrozne veľa študovať a veľa materiálov prečítať, aby som sa dopracoval k tým konkrétnym veciam, ktoré sú pre mňa a pre mojich kolegov dôležité. Tu to dostanem v ucelených blokoch. Je to pre mňa nesmierne podnetné a veľmi veľa sa tu toho dozviem," vysvetlil J. Kováčik. Podľa prezidenta zväzu boli príspevky na konferencii prezentované 'ľudskou rečou' aj pre laikov i pre právnickú obec. 

Na konferencii sa už počas prvého dňa otvárali témy, ktoré prináša športový, a teda aj futbalový život. Úvod patril návrhu zákona o organizovaní športových podujatí, ktorý prešiel vládou Slovenskej republiky a čaká na ďalší legislatívny proces v parlamente. O jeho tvorbe a základných myšlienkach hovorili Peter Sepeši a Žaneta Surmajová. Otázku sankcií a pseudosankcií vyplývajúcich z takéhoto zákona  a súvisiacich predpisov, aj z pohľadu napr. anglického práva, načrtol vo svojom príspevku Peter Potásch

Jedným z najdôležitejších bodov športového života sa stáva nová úprava zákona o športe. Zástupca MŠVVaŠ Ladislav Čambal vo svojom príspevku uviedol, že zákon by mal byť pripravený do konca roka 2014, hoci pôvodne mal byť platný od 1.1.2014. Vecný zámer návrhu zákona o športe je jednou z nosných tém tohtoročnej konferencie, preto je zrejmé, že sa jej venuje najviac príspevkov. Jeden z prvých uviedol Ladislav Križan, ktorý predniesol príspevok neprítomného Mareka Števčeka na tému 'Nedostaňme šport do postavenia mimo hry'.

Platná legislatíva má v týchto dňoch na stole aktuálny problém s ovplyvňovaním výsledkov športových stretnutí a korupciou. Integrity Officer SFZ Peter Dedík účastníkom vysvetlil, ako sa na danú problematiku pozerá UEFA, aké poznatky máme z ostatného obdobia a upozornil na vážny rozpor v sankciách jednotlivca na konci celého reťazca, ktoré sú oveľa vyššie ako napr. v prípade organizátora takétoto podvodu.

K prednášajúcim sa v prvý deň pripojili aj Tomáš Gábriš, ktorý hovoril na témy 'Vzťah právnych a športových noriem na príklade disciplinárneho konania' a 'Status hráča', teda postavenie profesionálnych športovcov ako zamestnancov. Zaujímavý pohľad na športové zväzy uviedla Katarína Mravíková, ktorá poukázala na fakt, že nesprávne stanovy športového zväzu môžu mať za následok povinnosť vrátiť štátom pridelenú dotáciu. Prednášku na tému 'Súčasné právne nástroje v oblasti antidopingu' mal v popoludňajších hodinách Miroslav Motyčík.

Účastníci konferencie mali možnosť aj na dané témy diskutovať. Jednou z otázok k návrhu zákona o organizovaní športových podujatí bola aj tá od Petra Hižnaya, ktorého zaujímalo, či nová regulácia upraví postavenie doteraz vyškolených hlavných usporiadateľov či bezpečnostných manažérov stretnutí a ako bude fungovať systém školenia nových usporiadateľov. 

Konferencia Šport a právo pokračuje aj zajtra od 09:00. Sledovať ho budete môcť v priamom prenose na www.futbalsfz.sk.

Záznam celej konferencie Šport a právo prinesieme do konca týždňa. 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.